Imagen bloque principal

Governança i ètiques sostenibles

Marc del Sistema de Govern de Mutual Mèdica

Defineix el conjunt de normes, polítiques i valors que regeixen l'activitat de Mutual Mèdica, entitat constituïda com a mutualitat especialitzada en la previsió social del col·lectiu mèdic de manera associativa. En termes de:

  • Estructura organitzativa i distribució de funcions.
  • Regulació de solvència, honorabilitat i transparència en la gestió.
  • Valors i principis orientats a evitar conflictes d’interès entre els òrgans de govern, comissions i comitès.
  • Polítiques corporatives de remuneració i incentius.
  • Requisits d’honorabilitat i aptituds per garantir l’activitat de forma responsable y sostenible.
  • Codi ètic i canal de denúncies.

Polítiques d’Inversió

Mutual Mèdica fa passes endavant per integrar la sostenibilitat en el seu paper com a inversor institucional. Incorporant criteris ètics i morals a la Política d'Inversions, que no només exclouen sectors controvertits o companyies poc ètiques, sinó que a més promou les inversions en entitats proactives en temes de sostenibilitat.

S'ha elaborat una Política d'integració de riscos de sostenibilitat i procediments interns que integren criteris ASG – Ambiental, Social i Governança -, basada en tres pilars:

  1. Exclusions en inversió en directe i fons d’inversió UCITS.
  2. Integració de riscos ASG, compliment del procediment d’integració, llindars, límits, rating ASG mig.
  3. Inversions sostenibles ISR de la cartera invertida en actius o estratègies sostenibles o d’impacte, amb rating ASG dels fons.
Consulta la política de Gestió d'Inversions.

Els pilars de la sostenibilitat i les iniciatives de Desenvolupament Sostenible

ODS i mutualistes

Creixement sostenible i excel·lència en la gestió.

ODS i metges

Economía circular: reinvertim els beneficis en el mutualista, en el metge i en la societat.

ODS i societat

El mutualista participa en las decisions de l’entitat.

Estratègia sostenible Mutual Mèdica 2023

Mutual Mèdica referma el compromís amb un model sostenible que garanteixi el benestar dels mutualistes i el creixement sostenible de l'entitat, contribuint així al benestar mediambiental i de la societat.

Un compromís estratègic que comporta la implementació de polítiques i iniciatives basades en el respecte pel medi ambient, la justícia social i el bon govern corporatiu a través de conductes respectuoses. Que permetin satisfer les necessitats actuals sense comprometre les generacions futures i perseguint un equilibri a llarg termini entre el medi ambient i els reptes econòmics i socials.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: