Imagen bloque principal

Cobertures

Imagen principal coberturas seguro

Suport en tots els graus

Des de gran dependència a dependència severa o moderada.

Assessorament i acompanyament

A l'assegurat i fins a familiars de 3er grau.

Renda mensual vitalícia

Una renda per a tota la vida.

Renda mensual creixent un 3%

En el moment que es produeixi la situació de dependència.

Preguntes freqüents

Efectivament, a partir del moment en el qual el mutualista comença a percebre la prestació de Dependència, independentment del grau d'aquesta, se li eximeix del pagament de les quotes corresponents de l'Assegurança de Dependència. No obstant això, en el cas que el mutualista deixi de trobar-se en situació de dependència en algun moment, les quotes de l'Assegurança es reactivaran havent de tornar a ser abonades pel mutualista.

Tant la durada de l'assegurança com de la prestació són de caràcter vitalici, per la qual cosa el cobrament de la prestació només cessarà o bé perquè el mutualista deixa d'estar en situació de dependència o en cas de defunció d'aquest.

Efectivament, l'Assegurança de Dependència de Mutual Mèdica s’ajusta a la Llei de Dependència, per la qual cosa el mutualista té la total tranquil·litat de poder rebre una prestació en cas de trobar-se en qualsevol de les situacions de dependència recollides en la normativa: moderada, severa i gran dependència.

La cobertura màxima que es pot contractar per a l'Assegurança de Dependència és de 1.500 € al mes. L'edat màxima per a poder sol·licitar la contractació de l'Assegurança de Dependència és de 65 anys.

Aquesta Assegurança ofereix un servei d'assessorament personalitzat i d'acompanyament en l'àmbit de la dependència. D'aquest servei es beneficien els prenedors de l'assegurança, així com els seus familiars dependents de fins a tercer grau.

Sol·licitar més informació

Es pot interessar

Assegurança Mutualista Jove

Emprèn la teva carrera amb total tranquil·litat. Comença segur a exercir com a metge. Gratuït per a tu, el primer any.

Assegurances de Vida

Futur és saber que la tranquil·litat i estabilitat econòmica teva i de la teva família, estan garantides. Junts, ho assegurem.

Assegurança d’Orfenesa

Garanteix una renda mensual per als teus fills, fins als 24 anys. Perquè els seus plans de vida segueixin endavant, encara que tu faltis. Compta amb nosaltres.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: