Per qué contractar una assegurança per a la Jubilació?

Després de dedicar la teva vida a vetllar per la vida dels altres, ara et toca vetllar pel teu futur. Com? Assegurant-te el millor complement per a la teva jubilació.  
01.

Gaudeix de la teva jubilació

Des d'avui mateix, inverteix en tu i assegura't el complement a la teva jubilació que desitges.
02.

Interès garantit 

Gaudeix de una rendibilitat garantida sense preocuparte de la volatilitat del mercat.
03.

Una assegurança que s'adapta a tu

Recupera la teva inversió de seguida que et jubilis. Ja sigui en un únic cobrament, o percebent una renda mensual.
04.

També els teus beneficiaris 

En cas de defunció, els beneficiaris que tu designis heretaran el capital que els correspongui.  

Tres fórmules exclusives per a la teva jubilació

Assegurança de Jubilació Mutual

Viu la teva jubilació sense disminuir o renunciar als teus ingressos. Aquesta assegurança et permet acumular el capital que necessites per fer-ho. Amb una rendibilitat garantida i un benefici fiscal atractiu. Comença a estalviar ara: com més aviat inverteixis en tu, menor serà el teu esforç econòmic. 

Un 2,20% de tipus d’interès anual garantit per a aportacions periòdiques i un 1,70% per a úniques.

Participació anual en beneficis

Exclusives avantatges fiscals: deduïble fins a 15.266,72 €, si disposes de l'Assegurança MEL (alternativa al RETA) i si realitzes activitat per compte propi (Independentment de si ens utilitzes com a Alternativa), podràs beneficiar-te d'una reducció en la Base Imposable de 4.250€.

Per a aportacions periòdiques i úniques

Pots cobrar la teva jubilació en forma de capital o de renda

Sol·licitar més informació

Assegurança de Jubilació Estalvi Fiscal 105

Major interès, més avantatges fiscals. Aquesta assegurança de jubilació et garanteix un interès anual del fins al venciment i la màxima desgravació fiscal. És l’assegurança idònia si disposes d'un capital i vols assegurar la tranquil·litat de la teva jubilació.

Tipus d'interès anual garantit

Pots cobrar la teva jubilació en forma de capital o de renda 

Exclusives avantatges fiscals: deduïble fins a 15.266,72 €, si disposes de l'Assegurança MEL (alternativa al RETA) i si realitzes activitat per compte propi (Independentment de si ens utilitzes com a Alternativa), podràs beneficiar-te d'una reducció en la Base Imposable de 4.250€.

Només per a aportacions úniques

Assegurança només disponible l'últim trimestre de l'any o fins esgotar l'emissió.

Sol·licitar més informació

Pla de Previsió Assegurat

La jubilació cal gaudir-la i podem garantir-te que així serà. Amb aquesta assegurança pots traspassar el capital d'altres plans de pensions o de previsió, a més de fer aportacions periòdiques. Disposes de les millors cobertures i avantatges necessaris per preparar la jubilació que mereixes:

Un 2,20% de tipus d'interès anual garantit per a aportacions periòdiques i un 1,70% per a úniques.

Participació anual en beneficis 

Reduïble fiscalment de la Base Imposable fins a 1.500 €.

Per a aportacions periòdiques i úniques 

Pots cobrar la teva jubilació en forma de capital o de renda 

Possibilitat de traspassar els teus plans de pensions amb un tipus d'interès del 1,70% 

Sol·licitar més informació

Sol·licitar més informació

Preguntes freqüents

Totes les Assegurances de Jubilació es poden començar a cobrar des del moment de la jubilació. No obstant això, la normativa estableix uns supòsits de liquiditat o cobrament excepcionals com són els següents (excepte les assegurances vinculades a l’Assegurança MEL, alternativa al RETA, que només es podran rescatar en cas de Jubilació): en cas d'Incapacitat Absoluta, per una malaltia greu i quan s'està en una situació d'atur de llarga durada.

No. L'Assegurança de Jubilació és una assegurança de capitalització, per la qual cosa el capital calculat als 70 anys està basat en la premissa d'haver realitzat aportacions fins just aquesta mateixa edat. Si desitges percebre l'Assegurança de Jubilació a partir dels 65 anys, el càlcul del capital garantit s'efectuarà sobre la base de les aportacions realitzades fins a aquesta edat en concret.

Les Assegurances de Jubilació de Mutual Mèdica poden cobrar-se en forma de capital, en forma de renda o una combinació d'ambdues. 

En el supòsit de cobrar l'Assegurança de Jubilació en forma de renda i de produir-se la defunció del mutualista, el capital restant es repartirà entre cadascun dels beneficiaris designats.

Molts metges jubilats del Règim General de la Seguretat Social compatibilitzen avui dia el cobrament del 100% de la seva pensió amb l'exercici per compte propi de l'activitat d'assistència mèdica utilitzant Mutual Mèdica com a alternativa al RETA. Es tracta d'un avantatge més del caràcter privat de la cobertura que ofereix la mutualitat dels metges (a més de no sumar-se al topall màxim de pensió pública a cobrar).

Així, una vegada aconseguida la condició de pensionista, els metges poden continuar fent aportacions a les assegurances de Mutual Mèdica per a cobrir les contingències de jubilació, mort, invalidesa i dependència, que són desgravables en l'IRPF amb els mateixos límits i condicions que les aportacions a plans de pensions i plans de previsió social assegurats (PPA).

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: