Aviso legal definitivo

Avis Legal

MUTUAL MÈDICA, MPS A PRIMA FIXA (en endavant, Mutual Mèdica) amb CIF V-08475766, és una mutualitat de previsió social i entitat asseguradora inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, tom 2740, foli 98, full número PM-83004. Mutual Mèdica està inscrita al Registre administratiu d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, amb la clau P-3157, i està autoritzada per operar en els rams de l’assegurança de vida i assegurança de malaltia, amb exclusió de l'assistència sanitària. Aquesta societat és titular del nom de domini www.mutualmedica.com

Responsable del tractament: MUTUAL MÉDICA MPS A PRIMA FIJA
CIF: V-08475766
Domicili social: Via Laietana, número 31, 08003, de Barcelona.
Domicili a efectes de notificacions en matèria de protecció de dades:
Via Laietana número 31, 08003, de Barcelona
Telèfon: 901.215.216
E-mail de l’entitat: infomutual@mutualmedica.com
E-mail als efectes de protecció de dades: lopd@mutualmedica.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 • L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, la qual cosa implica que l’utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral i la bona fe i els bons costums.
 • La utilització d'aquest lloc web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.
 • Les pàgines d'aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, a excepció de la relativa a l'oficina virtual. Aquesta àrea està restringida als mutualistes registrats que disposen d'un nom d'usuari i codi d’accés. El nom d'usuari i contrasenya són personals i intransferibles. L'usuari assumeix la responsabilitat per qualsevol dany i perjudici, directe o indirecte, que pugui derivar-se de la utilització indeguda, així com de la cessió a tercers. Per motius de seguretat, el mutualista podrà modificar en qualsevol moment la contrasenya de l'usuari si ho notifica prèviament.
 • Mutual Mèdica es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal. Per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • © 2018, MUTUAL MÉDICA, MPS A PRIMA FIJA, www.mutualmedica.com Tots els drets reservats.
 • Aquest lloc web i els continguts que inclou (articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, etc.) estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual, són propietat de Mutual Mèdica o de tercers que n’han autoritzat l’ús a Mutual Mèdica, i queda expressament prohibida la seva explotació sense l'autorització de Mutual Mèdica.
 • L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
 • Mutual Mèdica es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 • Mutual Mèdica es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 • Mutual Mèdica no serà responsable en cas que s'hagi d'interrompre el servei o en cas de retard o mal funcionament o altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s'escapen del control de Mutual Mèdica, siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l'usuari o tinguin el seu origen en causes de força major.
 • La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats de cara a la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Mutual Mèdica no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 • Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web el contingut, la utilitat o exactitud dels quals no són responsabilitat de Mutual Mèdica. La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, i la decisió final d'utilitzar-lo o no és responsabilitat dels mateixos usuaris.
 • Mutual Mèdica no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.
 • Mutual Mèdica no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i Mutual Mèdica es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.

Per resoldre qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l'usuari i Mutual Mèdica ambdues parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.