Una decisió que sempre podràs canviar

Si tens contractat el MEL, sempre pots replantejar la
teva decisió i passar-te al RETA. Per contra, si optes
pel RETA mai no podràs tornar al MEL.
Contractar ara

Assegurances i cobertures

Imagen principal coberturas seguro

Assegurança d’Incapacitat Laboral

Assegura’t una renda mensual en cas de baixa laboral, temporal o permanent. 

Assegurança de Vida Estalvi

Assegura als teus quan tu faltis. És invertir en tranquil·litat per als beneficiaris que triïs.

Assegurança de Jubilació

Complementa els teus ingressos. Assegura’t un interès anual garantit fins al venciment.

Assegurança de Dependència

Una renda mensual vitalícia amb assessorament personalitzat i acompanyament.
Imagen bloque principal

Per què aquesta assegurança?

01.

Sistema de capitalització individual

Les aportacions són individuals i es capitalitzen segons les característiques de cada mutualista. Les quotes aportades són teves.
02.

Gestió pròpia

El MEL s’autogestiona amb els propis mutualistes.
03.

Rendibilitat al teu favor

A mesura que fas les teves aportacions vas acumulant un capital que Mutual Mèdica rendibilitza a favor teu.
04.

Complement a la jubilació

Els beneficiaris de les prestacions els tries tu. Les prestacions són compatibles amb les públiques, sense que hi hagi una quantitat màxima. Podràs cobrar les dues pensions (pública i privada).

Pots millorar les prestacions a mesura que augmentis les aportacions i cobrar els teus diners en forma de capital, de renda, etc.
05.

Sense període mínim de cotització

No cal un període mínim de cotització, el capital està garantit en base a les aportacions.
06.

Compatibilitza la jubilació amb l'exercici mèdic

Pots acollir-te a la jubilació cobrant el 100% mentre segueixes treballant per compte propi.
Contractar ara

Coneix la teva quota i les cobertures que t'ofereix aquesta assegurança

La teva aportació varia en funció de diferents factors. Descobreix com.
Veure la meva quota

Altres avantatges

Tranquil·litat

El complement a la teva jubilació està assegurat. A més, esculls lliurement els beneficiaris de les teves prestacions.

Compatibilitat

100% compatible amb les aportacions a la Seguretat Social i amb les prestacions durant el període de jubilació del règim general.

Reversible

Sempre pots replantejar la teva decisió i tornar al RETA.

Preguntes freqüents

S'haurà de comunicar a Hisenda la declaració censal (model 036 o 037) amb anterioritat a l'inici de l'activitat que es vagi a dur a terme, mitjançant l'imprès 036 o 037 d'alta censal.

Per a acreditar que estàs donat d'alta en la mutualitat alternativa al RETA de Mutual Mèdica, pots sol·licitar el certificat de l'assegurança MEL a través de l'Àrea Mutualista o bé per telèfon trucant al 900 82 88 99. Per a obtenir-ho, has de tenir contractada aquesta assegurança i estar al corrent de pagament de totes les quotes.

En el cas que estiguis en tràmits de contractació de l’assegurança MEL, se t'expedirà un certificat en el qual es farà constar que has tramitat la sol·licitud i que es troba en fase de tramitació de l'alta en l'alternativa a autònoms.

Els metges que van iniciar l'exercici privat per compte propi abans de 1995 no tenen l'obligació d'estar donats d'alta en el RETA o a Mutual Mèdica (alternativa a autònoms), sempre que conservin l'imprès censal d'alta en el cens d'empresaris anterior a l'any 1995 (model 036 o 037). 
A excepció dels metges de Balears, Cantàbria i Catalunya, que sí que han d'estar donats d'alta en l'una o l'altra opció, ja que la normativa d'aquestes Comunitats Autònomes així ho han contemplat històricament.

Amb independència que s'estigui o no ja acollit al Règim General de la Seguretat Social per a l'exercici de l'activitat per compte d'altri, una vegada presentat el model 036 o 037, disposes del termini d'un mes per a triar entre les següents dues opcions per a cobrir l'exercici de l'activitat professional per compte propi:

  1. Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.
  2. Mutual Mèdica, sistema alternatiu al RETA, a través de l’Assegurança MEL (Metge d'Exercici Lliure).

Una vegada passat aquest primer mes, si no s'ha optat per cap de les dues opcions, l'administració interpreta que estàs en el RETA.

El Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) és el règim de la Seguretat Social per als treballadors autònoms, que és diferent del règim general, en el qual es troben els treballadors que treballen per compte d'altri.

Alguns col·lectius professionals, entre ells els metges, tenen la possibilitat d'optar per la seva mutualitat professional en lloc de donar-se d'alta en el RETA.
Els metges tenen disponible a Mutual Mèdica l’Assegurança MEL, com a alternativa al RETA.

El RETA és el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. Mutual Mèdica no és el RETA, sinó l'alternativa a aquest, a través de l'Assegurança del Metge d'Exercici Lliure (MEL). Si treballes per compte propi, la normativa obliga a estar donat d'alta en el RETA o a Mutual Mèdica.

Les mutualitats de previsió social, amb una tradició molt arrelada a Espanya des de fa molts anys, són entitats sense ànim de lucre que tenen com a objectiu complementar les prestacions que ofereix la Seguretat Social.

A Espanya existeixen un grup de mutualitats vinculades a col·lectius professionals (metges, advocats, enginyers, arquitectes, etc.), que actuen com a substitutives del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i ofereixen als seus mutualistes l'alternativa a aquest règim amb un conjunt d'assegurances que compleixen amb els requisits exigits per la Llei 27/2011.

Les professions liberals anteriorment citades gaudeixen d'aquesta alternativa per motius històrics. Abans de crear-se la Seguretat Social, tal com la coneixem avui dia, ja existien aquestes mutualitats per a donar cobertura a sectors professionals molt determinats. 
Durant la dècada dels 60, es van legislar les prestacions públiques creant la Seguretat Social i algunes professions liberals van quedar excloses del RETA, tenint la mutualitat del seu col·lectiu com a única opció per a poder obtenir una cobertura de previsió social. 

L'any 1995, amb la Llei 30/1995 d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, les mutualitats van passar a ser una opció alternativa al RETA per a aquelles professions liberals que, fins a aquest moment, no havien tingut l'elecció de cotitzar a la Seguretat Social.

Mutual Mèdica, amb més de 100 anys d'experiència, és l'alternativa al RETA dels metges.

Mutual Mèdica és l'alternativa a autònoms dels metges, a través de l'Assegurança del Metge d'Exercici Lliure (MEL), que cobreix la incapacitat laboral, dependència, vida i jubilació.

Has d'optar pel RETA o per Mutual Mèdica des de la comunicació a Hisenda de l'inici de l'activitat professional per compte propi. Si en aquest moment no s'ha manifestat expressament una decisió, l'Administració de la Seguretat Social entendrà que t'has acollit al RETA. 

Una vegada inscrit en el RETA, ja no podràs acollir-te a l'alternativa autònoms en tota la teva trajectòria professional en l'exercici per compte propi, en canvi, si optes per Mutual Mèdica, sempre podràs donar-te d'alta en el RETA si t'interessa més endavant.

Hi ha una sèrie d'avantatges que t’ofereix l'Assegurança del Metge d'Exercici Lliure, l'alternativa a autònoms, respecte del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

Per a la contractació del producte MEL, assegurança que cobreix l'alternativa al RETA, s'ha d'emplenar la sol·licitud del MEL, que es composa per diferents assegurances: 30 Primers Dies, Invalidesa, Dependència, Vida i Jubilació. Aquest tràmit es pot realitzar en qualsevol de les oficines de Mutual Mèdica o, si prefereixes, es pot realitzar en línia o per telèfon trucant al 900 82 88 99. Si ja ets mutualista pots accedir a través de l'Àrea Mutualista

L'alta en Hisenda és una gestió particular a càrrec del metge. Mutual Mèdica pot sol·licitar una còpia del document d'alta (model 036 o 037) per a verificar que la data de l'alta en la mutualitat alternativa a autònoms es correspon amb el dia de l'alta de l'activitat per compte propi en l'administració pública.

Efectivament, el MEL (Metge d'Exercici Lliure) és un conjunt d'assegurances que té com a finalitat cobrir les contingències necessàries per a oferir l'alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), per la qual cosa no és possible prescindir de cap de les assegurances que ho formen. Aquestes contingències són, principalment, incapacitat, vida, jubilació i dependència. Sí que es donen variacions en funció de l'edat del metge. Consulta les quotes aquí.

Com ja indica el nom de l'Assegurança: Metge d'Exercici Lliure, aquest producte cobreix l'exercici de la medicina per compte propi. Però no és adequat en el cas d'activitats que, encara que estiguin relacionades amb la medicina, no tenen a veure amb l'assistència mèdica com:  la docència, el peritatge en entitats asseguradores, la comercialització o venda de productes, assajos amb maquinària, o altres.

El MEL està format per una sèrie d'assegurances d'obligada contractació per a poder cobrir l'exercici per compte propi amb l'alternativa al RETA. No obstant això, en el moment de la contractació de l'Assegurança del Metge d'Exercici Lliure (MEL) -o posteriorment-, el metge pot ampliar les cobertures de les Assegurances que millor s'adaptin a la seva situació personal i professional, aconseguint d'aquesta manera una cobertura a mida, cosa que no succeeix amb el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que obliga a incrementar totes les cobertures per igual, sense oferir la possibilitat d'ajustar-les en funció de les necessitats i preferències del metge.

Donar-se d'alta en l'Assegurança del Mèdic Exercici Lliure (MEL), cobertura alternativa a autònoms, no és automàtic: una vegada emplenada i lliurada la sol·licitud i la declaració de salut, es tramita la sol·licitud, que necessita la conformitat de l'assessoria mèdica de Mutual Mèdica. 

Una vegada admesa i acceptada, en uns pocs dies l'entitat passa el primer rebut de cobrament i el metge pot disposar del contracte. En aquells casos en què l'assessoria mèdica requereixi ampliar informació amb documentació addicional, el temps de tramitació es prolongarà uns dies més.

El MEL es cobra mensualment entre el dia 5 i el dia 10 del mes en curs, a excepció del mes de l'alta en la mutualitat, quan es passa el rebut la mateixa setmana en què es gestiona la sol·licitud.

L'exercici de la professió mèdica per compte d'altri (tant en un centre públic com privat) és compatible amb l'exercici de l'activitat per compte propi. Amb l’Assegurança MEL es cobreix l'alternativa a autònoms necessària per a l'exercici per compte propi, tant si estàs donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social com si no ho estàs.

Sí, el fet d'haver triat Mutual Mèdica com a alternativa al RETA permet la contractació de personal administratiu, de diplomats en infermeria o fins i tot d'altres companys mèdics. En el moment de donar d'alta a aquests treballadors en el corresponent Règim de la Seguretat Social hauràs de presentar un certificat de Mutual Mèdica conforme tens l'assegurança alternativa a autònoms del Metge Exercici Lliure (MEL) i estàs al corrent de pagament. Aquest certificat es pot obtenir fàcilment en qualsevol de les nostres oficines, a través de l'Àrea Mutualista o bé per telèfon trucant al 900 82 88 99.

Els socis de societats professionals constituïdes per a l'exercici comú de l'activitat mèdica podran optar per Mutual Mèdica, a través de l'Assegurança del Metge Exercici Lliure (MEL), com a alternativa a l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, sempre que es compleixin determinats requisits. La societat ha de tenir la forma jurídica de societat professional i el càrrec d'administrador no ha de ser retribuït; a més, l'objecte social de la mateixa ha de ser exclusivament mèdic.

L’Assegurança MEL opera com a cobertura alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el territori espanyol, per la qual cosa, en el cas que el mutualista dugui a terme l'activitat per compte propi fora del país, haurà d'afiliar-se al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.

Els metges jubilats que exerceixen per compte propi, amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, no tenen l'obligació d'estar donats d'alta en el RETA ni en l'alternativa a autònoms que representa Mutual Mèdica.

En canvi, els metges en actiu que exerceixin per compte propi amb caràcter habitual han de donar-se d'alta en el RETA o a Mutual Mèdica, independentment del volum d'ingressos que generin. Només estan eximits d'aquesta obligació si es tracta d'una activitat puntual i esporàdica.

La majoria de sentències i la interpretació dels jutjats socials fan especial esment al criteri de si és “habitual”, per la qual cosa no sols cal tenir en compte el volum d'ingressos a l'hora de tenir coberta l'activitat per compte propi.
La xifra anual i mensual del salari mínim professional s'actualitza cada any per part de l'Administració pública.

Sí, pots capitalitzar l'atur si tens previst obrir una consulta privada i optes per l'alternativa al RETA per a cobrir la teva activitat per compte propi.
La capitalització de l'atur és un tràmit que realitza la Tresoreria de la Seguretat Social a través de l'organisme SEPE, que estableix els requisits i els tràmits a seguir per a presentar davant l'Administració l'expedient corresponent. Si capitalitzaràs l'atur en forma de capital únic i penses destinar aquest import a iniciar al projecte professional d'obrir una consulta privada, et recomanem que consultis en el SEPE si se't permet donar-te d'alta a Mutual Mèdica (alternativa al RETA). En cas afirmatiu, el millor és que formalitzis la sol·licitud de l'assegurança que cobreix l'activitat per compte propi, ja que, segurament, l'Administració et sol·licitarà un certificat conforme t'has donat d'alta.

En nombroses ocasions, en el moment en el qual se sol·licita la capitalització de l'atur, l'Administració tramita d'ofici l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA). Si la teva opció és l'alternativa al RETA (Mutual Mèdica), has de vigilar que no et donin d'alta en el RETA ja que, si no, ja no podràs canviar-te mai a Mutual Mèdica al llarg de tota la teva vida professional.

Una vegada jubilat de l'activitat pública o per compte d'altri, el metge pot iniciar o continuar la seva activitat per compte propi i contractar l’Assegurança MEL, cobertura alternativa al RETA, sempre que no hagi estat prèviament donat d'alta en el RETA. 

És totalment compatible la jubilació en el Règim General de la Seguretat Social i el corresponent cobrament de la pensió pública, amb l'exercici de l'activitat professional per compte propi.

Sempre que no hagis cursat l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en cap moment. Podràs sol·licitar novament l'alta en l'alternativa a autònoms amb la contractació de l’Assegurança MEL, encara que no es conservaran les condicions que tenies anteriorment, sinó que s'adaptaran a les que existeixin en el moment de la nova contractació.

No obstant això, es recomana que els mutualistes consultin amb el seu assessor de Mutual Mèdica abans de donar-se de baixa en l'entitat per cessament de l'activitat privada, per a poder disposar d'un assessorament personalitzat que indiqui la millor solució i eviti que més endavant pugui perdre condicions favorables com a bonificacions, etc.

Quan un metge es dona de baixa de l’Assegurança MEL-que ofereix la cobertura que dona l'alternativa al RETA- se li deixen de passar els rebuts mensuals corresponents a partir del mes següent, però continua sent mutualista de l'entitat. Els drets consolidats els té capitalitzats en l'Assegurança de Jubilació, que forma part de l’Assegurança MEL, fins que l'assegurança arribi a venciment o fins que es compleixi la contingència de jubilació.

Et pot interessar

Vida

Futur es saber que la tranquil·litat i estabilitat econòmica teva i de la teva família, estan garantides. Junts , ho assegurem.

Orfenesa

Garanteix una renda menusal per als teus fills fins als 24 anys. Perquè els seus plans de vida segueixin endavant, encara que tu faltis. Compte amb nosaltres.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: