Per què contractar una assegurança d'incapacitat?

Imagen principal coberturas seguro

Tranquil·litat: garanteixes el benestar econòmic i la qualitat de vida, passi el que passi.

Flexibilitat de cobertures: podràs escollir cobrar en forma de capital o de renda.

Adaptable a les circumstàncies personals del metge: sigui quina sigui la teva especialitat o la teva situació familiar.

Assegurances d'Incapacitat

Assegurança de Guàrdies 

Els teus ingressos per guàrdies, coberts. L'assegurança et garanteix una renda diària en cas que no puguis fer les guàrdies mèdiques, ja sigui per malaltia o per accident. I d’altres avantatges exclusius.
Avantatges

Permis per naixement i cura d'un menor, els primers 30 dies.

Permís per quarantena en cas de pandèmia (màx. 15 dies)  

Permís per risc durant l'embaràs, inclosa pandèmia, els 30 primers dies 

Sense franquícies, cobreix totes les guàrdies que vulguis

Sense barems 

Pots contractar-la fins als 55 anys

Sol·licitar més informació

Assegurança d’Incapacitat Laboral

Cobreix les teves baixes: Assegura't una renda mensual a partir del dia 31 de l'inici del procés de baixa fins a l'alta, la finalització de l'assegurança o la defunció en casos d'incapacitat física o psíquica derivada d'una malaltia, complicacions de la gestació o accident.
 
Avantatges

Incapacitat física derivada de malaltia o accident; incapacitat derivada de trastorns o malalties mentals; incapacitat derivada d'entitats nosològiques; complicacions de la gestació i riscos durant l'embaràs.

Hospitalització 

Renda mensual per naixement i cura d'un menor fins a 16 setmanes

Renda mensual per permís en cas de risc d'embaràs 

Prestació per quarantena en cas de pandèmia ( màx. 15 dies) 

Renda de 4 dies per naixement, adopció o acolliment 

Renda de 4 dies per defunció del cònjuge o parella de fet 

Desgravació fiscal de fins al 100% 

Cobertures sense franquícies

Sol·licitar més informació

Assegurança d'Incapacitat Professional Permanent

Disposa d'un capital en cas que no puguis exercir la teva especialitat mèdica per causa d'accident o malaltia. L'ajuda per afrontar i replantejar un canvi vital. 
Avantatges

Cobreix la teva especialitat o activitat mèdica habitual 

Cobertures flexibles: per qualsevol causa, o només per accident 

Garanteix un capital 

Desgravació fiscal del 100% 

Facilitat de pagament fraccionat sense recàrrecs 

Pots contractar-la fins als 55 anys

Sol·licitar més informació  

Sol·licitar més informació

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança cobreix tot el període en què el metge estigui de baixa laboral, des del moment de la baixa i fins a la seva alta definitiva. En el cas de trobar-te en una situació d'Incapacitat Absoluta i Permanent, cobreix fins a l'edat de venciment del contracte.

Com en totes les assegurances personals, existeixen algunes patologies que no queden cobertes i que es poden consultar en el reglament corresponent a l'Assegurança. Pots consultar-ho aquí.

Si, queden cobertes la incapacitat temporal derivada de trastorns o malalties mentals i entitats nosològiques sense mitjà diagnòstic objectiu. S'abonarà per un període màxim de 90 dies per anualitat i es permeten un màxim de tres períodes de baixa en diferents anualitats durant tota la vida del mutualista. 

Una exclusió és una indicació específica sobre un determinat risc, segons la qual no està cobert pel contracte d'assegurança o no són aplicable unes certes garanties en determinades circumstàncies (segons consti en les condicions generals, especials i/o particulars del contracte).

En el moment de tramitar la sol·licitud de l'Assegurança d'Invalidesa és necessari emplenar una Declaració de Salut, que és avaluada per l'entitat per a determinar si la patologia o patologies preexistents poden o no quedar cobertes per l'Assegurança. No es formalitza el contracte sense el consentiment del mutualista en cas d'existir una exclusió de la patologia comunicada.

Sempre que es desitgi es pot sol·licitar la revisió d'una exclusió, adjuntant un escrit de sol·licitud de revisió i el motiu que la justifiqui, així com els informes mèdics corresponents que l'argumentin i avalin.

Una carència és quan s'ha de complir un període determinat de temps amb l'assegurança contractada perquè l'assegurat/da pugui sol·licitar determinades cobertures.

El reglament d'aquesta assegurança defineix com a Incapacitat Professional Permanent aquella situació física o psíquica irreversible que determini la impossibilitat total i permanent de l'assegurat per a l'exercici de la seva especialitat o activitat mèdica habitual.

No. L'Assegurança d'Incapacitat Professional Permanent té com a finalitat abonar un capital davant una situació d'Incapacitat Professional Permanent, no recuperable o reversible, per la qual cosa la fractura d'un braç no queda coberta, en tractar-se d'una incapacitat temporal. Per a aquestes situacions, Mutual Mèdica disposa de l'Assegurança d'Incapacitat Laboral.

No; el cobrament de la prestació de l'Assegurança d'Incapacitat Professional Permanent només contempla la possibilitat de cobrar en forma de capital.

Aquesta Assegurança cobreix des del moment que el metge estigui de baixa laboral i fins al final de l'anualitat. S'ha que tenir en compte que es tracta d'una assegurança anual renovable.

Com amb totes les assegurances personals, existeixen algunes patologies que no queden cobertes i que es poden consultar en el reglament corresponent a l'Assegurança de Guàrdies Mèdiques. Pots consultar-ho aquí.

La Seguretat Social cobreix els períodes de baixa laboral, però es centra en el teu salari base, on no es troben comptabilitzades les guàrdies mèdiques. L'Assegurança de Guàrdies Mèdiques és un bon complement als ingressos procedents de la Seguretat Social o de les assegurances d'Incapacitat Temporal.

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: