Informes i documents

MUTUAL MÈDICA

Informes i documents

Coneix-nos més

Desde este apartado puedes descargarte información actualizada sobre la mutualidad: el último informe
anual, documentos financieros, informes económicos e informe de solvencia de la entidad.

Documents corporatius

Informe Anual Mutual Mèdica 2017

Visualitzar Informe

Màxima confiança - infografia de Mutual Mèdica

Descarregar PDF

Política de Gestió d'Inversions

Descarregar PDF

Marc del Sistema de Govern

Descarregar PDF

Informe Anual Mutual Mèdica 2016

Descarregar PDF

Documents Econòmics

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2017 (en castellà)

Visualitzar Informe

Informe especial de revisió independent 2017 (en castellà) - 4.06 MB

Descarregar PDF

Xifres de Mutual Mèdica

Dades a 30 de juny de 2018: 60.000 metges de tot Espanya confianven en la solvència i compromís de la Mutual Mèdica. Així mateix, la mutualitat dels metges obtenia 57 milions d'euros en volum de quotes, el que representa un increment del 6,5% respecte el mateix període de l'exercici anterior. Les prestacions pagades han assolit els 10 milions d'euros, un 33,99% més que l'any passat.

Descarregar PDF

Informe sobre la situació financera i de solvència 2016 (en castellà) - 952.19 KB

Descarregar PDF

Informe especial de revisió independent 2016 (en castellà) - 785.13 KB

Descarregar PDF

Documents Legals

Estatuts Mutual Mèdica

Descarrega els Estatuts Socials

Informació sobre recàrrecs de riscos extraordinaris

Descarregar PDF