Informes y Documentos

MUTUAL MÈDICA

Informes i documents

Coneix-nos més

Des d'aquest apartat pots descarregar-te informació actualitzada sobre la mutualitat: l'últim informe
anual, documents financers, informes econòmics i informe de solvència de l'entitat.

Documents corporatius

Informe anual Mutual Mèdica 2021

Visualitzar informe

Marc del Sistema de Govern

Descarregar PDF

Política de Gestió d'Inversions

Descarregar PDF

Política d'Integració de Riscos de Sostenibilitat

Descarregar PDF

Informació sobre Integració de Riscos de Sostenibilitat

Descarregar PDF

Informe Anual Mutual Mèdica 2020

Visualitzar informe

Informe Anual Mutual Mèdica 2019

Visualitzar Informe

Informe Anual Mutual Mèdica 2018

Visualitzar Informe

Informe Anual Mutual Mèdica 2017

Visualitzar Informe

Informe Anual Mutual Mèdica 2016

Descarregar PDF

Màxima confiança - En què inverteix Mutual Mèdica?

Descarregar PDF

Documents Econòmics

Mutual Mèdica en xifres

Dades a tancament de 2021.

Visualitzar infografia

Comptes anuals auditades. Any 2021 (en castellà)

Descarregar PDF

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2021 (en castellà)

Informe Especial de Revisió Independent 2021 (en castellà)

Descarregar PDF

Comptes anuals auditades. Any 2020 (en castellà)

Descarregar PDF

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2020 (en castellà)

Descarregar PDF

Informe Especial de Revisió Independente 2020 (en castellà)

Descarregar PDF

Comptes anuals auditats. Any 2019

Descarregar PDF

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFR) 2019 (en castellà)

Descarregar PDF

Informe Especial de Revisió Independient 2019 (en castellà)

Descarregar PDF

Comptes anuals auditats. Any 2018 (en castellà)

Visualitzar informe

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2018 (en castellà)

Visualitzar Informe

Informe especial de revisió independent 2018 (en castellà)

Descarregar PDF

Comptes anuals auditades. Any 2017 (en castellà)

Visualitzar Informe

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2017 (en castellà)

Descarregar PDF

Informe especial de revisió independent 2017 (en castellà)

Descarregar PDF

Comptes anuals auditats. Any 2016 (en castellà)

Descarregar PDF

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència (ISFS) 2016 (en castellà)

Descarregar PDF

Informe especial de revisió independent 2016 (en castellà)

Descarregar PDF

Comptes anuals auditats. Any 2015 (en castellà)

Descarregar PDF

Comptes anuals auditats. Any 2014.

Descarregar PDF

Documents Legals

Estatuts Mutual Mèdica

Descarregar PDF

Informació sobre recàrrecs de riscos extraordinaris

Descarregar PDF