Servei de reclamacions definitiu

Servei de Reclamacions

El Servei d'Atenció al Client (SAC) té com a objectiu recollir i resoldre les consultes, queixes i reclamacions dels mutualistes, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts i, també, les relatives a les seves assegurances contractades amb la mutualitat.

Posem a disposició del mutualista el telèfon d'atenció 900 800 978, exclusivament per realitzar qualsevol reclamació en relació amb els productes i serveis que ofereix Mutual Mèdica. Per a consultes, et recordem que tenim a la teva disposició el telèfon 900 82 88 99.

Descarrega el reglament del Servei d'Atenció al Client (castellà).