Premi Natalitat

GAUDEIX DELS TEUS FILLS I FILLES

Premi Natalitat

MutualMedica

Suport a la paternitat/maternitat

El naixement del teu fill o filla sempre és una gran notícia. A Mutual
Mèdica volem contribuir a aquests moments de felicitat dels
nostres mutualistes i la seva família amb aquesta iniciativa.

Què inclou?

MutualMedica

150 € per fill/filla.

MutualMedica

1 any d’inscripció gratuïta en l’Assegurança d’Orfenesa.
Cobertura de 100 € mensuals fins als 24 anys del fill o filla, per defunció
o invalidesa permanent del mutualista. Aquesta renda mensual pot arribar
a sumar un total de 28.800 €. La cobertura es pot ampliar,
simplement abonant-ne la diferència.

MutualMedica

1 pràctic subjectador de pitets per al nadó.

Assegurar els meus fills

MutualMedica

Me’n puc beneficiar?

Et pots beneficar d’aquest premi si acabes de ser pare o mare i
ets mutualista. Ho pots sol·licitar durant
tot un any comptador a partir de la data del part. També és vàlid en
cas d’adopció o d’acolliment.

N’hi ha prou de seguir aquests passos senzills:

MutualMedica

Enviar una sol·licitud per escrit a Mutual Mèdica a
infomutual@mutualmedica.com

MutualMedica

Adjuntar-hi una fotocòpia del llibre de família..

MutualMedica

Emplenar aquesta sol·licitud d’Assegurança d’Orfenesa.

Estem a disposició teva per
respondre a les teves consultes: 900 82 88 99.