La pensió d'orfandat: requisits i tot el que necessites saber

Com pots sol·licitar una pensió d'orfandat? Quins requisits has de complir?

Mutual Mèdica · 08/05/23 · 3 min

Els fills són el que més es vol en aquest món, per la qual cosa moltes persones es plantegen la contractació d'una assegurança d'orfandat que cobreixi les seves necessitats econòmiques en el cas que els seus pares faltin. En aquest article t'explicarem què és l'assegurança d'orfandat, quins són els seus requisits, els seus principals avantatges i com s'efectua el pagament. Continua llegint!

Què és l'assegurança d'orfandat?

Es tracta d'una mena d'assegurança que garanteix una renda mensual als fills fins que compleixin una determinada edat en el cas de defunció del pare o la mare. A diferència d'una assegurança de vida normal, l'assegurança d'orfandat ofereix una quantitat de diners mensuals i no un pagament de tot el capital de cop.

Moltes persones decideixen contractar aquesta assegurança perquè volen garantir que els seus fills tinguin un nivell mínim de vida, encara que ells faltin. De fet, normalment els fills depenen econòmicament dels seus pares, per la qual cosa és recomanable comptar amb una assegurança d'orfandat. A més, cal destacar que aquest tipus d'assegurances són totalment compatibles amb les assegurances de vida.

En el cas de Mutual Mèdica l'assegurança d'orfandat ofereix una renda mensual per als teus fills fins als 24 anys en cas de defunció o invalidesa permanent absoluta de l'assegurat. En el cas que el teu fill tingui un grau de discapacitat reconegut superior al 65%, la renda la rebrà fins als 30 anys.

Pensió d'orfandat: requisits

Per a rebre la pensió d'orfandat és necessari complir una sèrie de requisits que t'expliquem a continuació:

Si el mort estava donat d'alta en la Seguretat Social, no existeix un mínim de cotització perquè els seus fills percebin la pensió d'orfandat.

Si es tracta d'un accident o una malaltia professional, tampoc existeix un mínim de cotització.

Si el mort no estava donat d'alta en la Seguretat Social en aquest moment, haurà d'acreditar-se un mínim de 15 anys de cotització en la seva vida laboral.

Si mor per una malaltia comuna, dins dels últims 5 anys de la seva vida laboral ha d'haver cotitzat almenys 500 dies.

Avantatges de la paga d'orfandat

Entre els avantatges de la paga d'orfandat es troben les següents.

Garanteix el nivell de vida dels teus fills

Malgrat no tenir pares que cobreixin les seves necessitats econòmiques, els teus fills tindran la possibilitat de viure sense preocupacions relatives als diners. Així, en termes econòmics, la seva vida no es veurà afectada.

Els teus fills poden estudiar fins a una certa edat

La pensió d'orfandat suposa una renda mensual fins a una determinada edat, per la qual cosa els teus fills no es veuran obligats a abandonar els seus estudis per a posar-se a treballar, sinó que podran continuar els seus estudis tenint el suport d'una renda mensual que li ho permeti.

És una renda mensual

A diferència de les assegurances de vida que faciliten un capital al beneficiari quan una persona mor, en el cas de la pensió d'orfandat es tracta d'una renda mensual que els teus fills aniran rebent a poc a poc.

És compatible amb una assegurança de vida

Que contractis una assegurança d'orfandat no significa que no puguis tenir una assegurança de vida. Si tens les dues assegurances, en cas de defunció, els teus fills rebran un capital per l'assegurança de vida i una renda mensual per l'assegurança d'orfandat.

No sols cobreix la defunció

L'assegurança d'orfandat no sols entra en acció en el cas de defunció dels progenitors, sinó també quan l'assegurat quedi en situació d'incapacitat absoluta i permanent.

Com s'efectua el pagament i quina quantitat em correspon?

Per a acabar, la pensió d'orfandat es correspon amb un 20% del que estigués cobrant la persona morta en el moment de la seva defunció. No obstant això, si són els dos progenitors els que moren, aquest percentatge s'eleva al 52%. A més, en el cas que sobrevisqui el pare o la mare, però no tingui dret a la pensió per viduïtat o no arribi a aquest percentatge, aquesta s'incrementarà fins que l'aconsegueixi.

Quant a qui cobra la pensió d'orfandat, seran els familiars els que es facin càrrec dels nens mentre siguin menors d'edat. Més tard, en el moment en què compleixin els 18 anys, seran ells mateixos els que percebin la pensió d'orfandat.

No dubtis a consultar les condicions de l'Assegurança d'orfandat de Mutual Mèdica. La cura dels fills ha de ser sempre el primer, així que has de tenir aquesta assegurança en ment per a garantir el seu benestar.

Altres posts

Burnout: què és i com combatre el desgast laboral

12/04/24 · 3 min · Mutual Mèdica

Salut global: el paper dels metges en el dia mundial de la salut

07/04/24 · 3 min · Mutual Mèdica

La importància de la detecció precoç del càncer

27/03/24 · 4 min · Mutual Mèdica

Contactem amb tu

Resolem les teves consultes o dubtes, a través del telèfon 900 82 88 99. Si ho prefereixes, pots deixar-nos les teves dades i molt aviat contactarem amb tu: