Politica de privacidad definitiva

Política de Privacitat

 1. En visitar o utilitzar la Web.
 2. Mitjançant el registre de l’usuari a través dels diferents formularis habilitats per a mutualistes.
 3. Mitjançant la informació que, com a usuari, subministri a través dels diferents serveis que s’ofereixen a la Web.
 4. Mitjançant petició d’informació o contacte a través del formulari de contacte de la Web.
 5. Mitjançant cookies, tal com s’informa a la Política de cookies.
 1. L'ús o la prestació dels serveis, si s'escau previ registre de l'usuari, d'acord amb les condicions generals d'ús de la Web i les condicions particulars de determinats serveis.
 2. Respondre a les consultes o sol·licituds d'informació que pugui fer l'usuari.
 3. Prèvia obtenció del consentiment de l’usuari, l’enviament d’informació sobre serveis, productes i activitats de Mutual Mèdica, i la subscripció a la newsletter de Mutual Mèdica. Així com l’enviament d’informació sobre productes i serveis de tercers amb els quals Mutual Mèdica pugui realitzar col·laboracions en benefici de la seva condició d’usuari.
 4. Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de la Web.
 5. Garantir el funcionament tècnic de la Web.
 6. Utilitzar-les per a qualsevol altra finalitat exigida o permesa per la legislació aplicable o per a la qual l’usuari hagi prestat el seu consentiment.
 • La finalitat de les dades recopilades i el compliment d'aquesta finalitat.
 • Les raons per les quals les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, vostè el pot revocar en qualsevol moment.
 • Períodes d'emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè pot preguntar a Mutual Mèdica si aquesta associació tracta les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret a sol·licitar la rectificació si les dades són inexactes o completar les que tinguem incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: Mutual Mèdica deixarà de tractar les dades personals, si no és que s’han de continuar tractant per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, Mutual Mèdica li facilitarà el traspàs de les dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les dades personals.
 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Mutual Mèdica.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.
 • L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que ja no l’interessin, i restringir amb qui comparteix les seves connexions. Per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.