Mutual Mèdica orienta als hospitals sobre els passos a seguir després de la residència

MUTUAL MÉDICA

Mutual Informa

 

EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE MUTUAL MÉDICA

82
Junio 2017

Mutual Metgessa participa aquests dies en les jornades d'orientació professional post-residència que la majoria de centres sanitaris organitzen en aquesta època de l'any per informar als metges residents d'últim any sobre els tràmits que han de realitzar una vegada acabin la residència. La mutualitat col·labora amb els hospitals universitaris per donar resposta als metges que acaben la seva residència i tenen dubtes sobre els requisits per realitzar sortides a l'estranger, com sol·licitar beques per a la recerca i quins passos s'han de seguir per iniciar-se en l'activitat privada com a sortida professional.

Entre les alternatives més buscades es troben les de sortir a treballar a l'estranger o la d'exercir la medicina privada per compte propi. En aquest últim cas, el metge pot obrir una consulta pròpia o signar un contracte de prestació de serveis per a qualsevol tipus de centre mèdic privat.mini afluencia_estudiantes_2Més de 7.000 professionals finalitzaran el MIR en els propers mesos. En Mutual Mèdica hem pogut constatar aquesta realitat en analitzar les dades dels nostres mutualistes, ja que l'edat mitjana de contractació del segur alternatiu a autònoms, MEL (Metge d'Exercici Lliure), ha baixat en els últims anys.
El nombre de metges menors de 36 anys que en aquest últim any han contractat el MEL representa el 50% del total de noves altes d'aquest segur. D'aquests, el 41% són mèdics menors de 30 anys (el 20% del total de noves altes), la qual cosa constata que treballar per compte propi és una sortida professional important en acabar la residència.
La mutualitat se centra a informar als metges com donar-se d'alta en Hisenda abans d'iniciar l'activitat per compte propi i, especialment, del termini de 30 dies que estipula la normativa per optar entre el RETA o Mutual Mèdica. L'entitat explica que passat aquest termini, si no s'ha escollit cap dels dos, el metge passa automàticament a estar en el RETA. Sorprèn als residents saber que si un metge opta per Mutual Mèdica sempre podrà passar-se al RETA però, en canvi, del RETA mai es podrà canviar a Mutual Mèdica. El personal de l'entitat dedica també parteix dels seus esforços a descriure àmpliament les cobertures asseguradores i prestacions que cobreix l'alternativa a autònoms: baixa laboral, incapacitat, dependència, defunció i jubilació. Finalment, es destaquen els beneficis d'optar per Mutual Mèdica. Els metges, en ser un col·lectiu que sol realitzar activitat per compte d'altri i per compte propi, com ja es troben en els trams màxims de cotització en la seva activitat per compte d'altri, quan es jubilin cobraran la pensió màxima de la Seguretat Social i tot el que han pagat al RETA no els representa més ingressos per jubilació. En canvi, si opten per Mutual Mèdica podran cobrar la pensió màxima i també complementàriament el capital garantit que hagin dipositat en el Segur Metge d'Exercici Lliure (MEL).
La labor de Mutual Mèdica en aquest tipus de jornades se centra a transmetre als metges joves la importància d'estar ben informat a l'hora d'iniciar l'activitat per compte propi, i poder decidir si es decanten pel RETA o per la mutualitat coneixent tots els avantatges de cadascun dels productes i sabent què suposarà aquesta decisió al moment de la seva jubilació. En los próximos meses, cerca de 7.000 médicos residentes acabarán su período formativo en su especialidad y se incorporarán al mercado laboral. Hace unos años lo más habitual era que el mismo hospital en el que habían realizado la formación MIR ofreciera una plaza de adjunto al residente que acababa la especialización. Sin embargo, actualmente, con los recortes que ha experimentado la sanidad pública, la mayoría de médicos que acaban la residencia se ven obligados a buscar otras opciones.