Capçalera Notícies

Mutual Médica

Última hora

Des d'aquí t'expliquem totes les novetats i l'actualitat
que més t'interessa com a metge.

Mutual Mèdica al “Fòrum d’envelliment i dependència” format per experts en la matèria

Mutual Mèdica va estar convidada a participar com a ponent en el “Fòrum d’envelliment i dependència”, organitzat recentment per la Fundació d’Estudis Financers i l’Institut Espanyol d’Analistes Financers a Madrid, en qualitat d’entitat precursora de les assegurances de dependència.

Foro Envejecimiento Dependencia 800

La Fundació d’Estudis Financers i l’Institut Espanyol d’Analistes Financers organitzen periòdicament fòrums centrats en temes d’interès socioeconòmic, que compten amb la participació d’importants experts, entitats i empreses.

L’últim d’aquests debats es va organitzar sota el lema “Fòrum d’envelliment i dependència”, amb un ordre del dia que contemplava les següents punts: envelliment, dependència, pensions, hipoteca inversa i salut; a més, es va fer un breu apunt sobre el Premi Nobel d’Economia, el Sr. Richard H. Thalet, que ha sabut integrar la psicologia en l’estudi de les ciències econòmiques.

Mutual Mèdica és una de les entitats asseguradores pionera en oferir una Assegurança de Dependència. Des de l’any 2001 garanteix, als que contracten aquesta cobertura, una renda mensual vitalícia per ajudar els metges a fer front a les despeses addicionals que pot ocasionar una situació de pèrdua d’autonomia personal, incloent tots els graus de dependència que contempla la llei. És un avantatge per al col·lectiu mèdic comptar amb una mutualitat precursora en aquest àmbit. Actualment, a prop de 22.000 metges tenen contractada aquesta assegurança, el que fa de Mutual Mèdica l’entitat asseguradora amb més quota de mercat de dependència al nostre país.

La mutualitat va participar en aquest fòrum a través de l’expert en dependència i hipoteca inversa Sr. Daniel Blay, del departament de Gestió de Riscos de la mutualitat dels metges, que va destacar el bon funcionament de l'Assegurança de Dependència de l’entitat i va ressaltar l’acompanyament que realitza la mutualitat a través de serveis de suport i ajuda, un valor diferencial respecte a altres propostes. Així, entre les prestacions que inclou aquesta cobertura asseguradora, es troben serveis com el de teleassistència, ajuda domiciliària i consulta mèdica telefònica, l’objectiu dels quals és millorar l’autonomia personal en la vida diària dels que viuen una situació de dependència.

Està previst que les conclusions d’aquest fòrum estiguin disponibles al llarg del pròxim mes de març. Mutual Mèdica les publicarà en aquesta pàgina web.