Mutual Mèdica com a alternativa a autònoms “ofereix la possibilitat d'individualitzar les cobertures segons les nostres necessitats”, Dr. Emiliano García Santos ImprimeixCorreu-e

MUTUAL MÉDICA

Mutual Informa

 

EL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ DE MUTUAL MÈDICA

78
Julio 2016

El Dr. Emiliano García Santos va conèixer l’existència de l’alternativa al Règim d’Autònoms que és Mutual Mèdica gràcies als seus companys de feina. Els metges mutualistes que cobreixen amb l’entitat el seu exercici privat són els seus principals prescriptors.

El Dr. Emiliano García Santos va conèixer l’existència de l’alternativa al Règim d’Autònoms que és Mutual Mèdica gràcies als seus companys de feina. Els metges mutualistes que cobreixen amb l’entitat el seu exercici privat són els seus principals prescriptors.

                                            Dr Garcia Santos 300  
                                            

  Dr. Emiliano García Santos

 
                         Medicina General a Urgències Mèdiques  
  Clínica San Roque  
  Las Palmas de Gran Canària  
  46 anys  
  Mutualista amb l'alternativa al RETA  
  Com valora que els metge comptin amb una alternativa a Autònoms? La valoració és molt positiva. Sense dubte resulta una opció de rendibilitzar a llarg termini el cost que suposa complir amb els requisits legals per a l’exercici de la professió, amb la flexibilitat que suposa poder diversificar i en cada cas personalitzar les quanties de la despesa en els diferents aspectes que ens brinda aquest tipus de cobertura d’assegurança. Com va conèixer l’existència d’aquesta alternativa? Per recomanació de companys de treball ja usuaris d’aquesta. Per quin motiu va optar per l’alternativa a autònoms en lloc del RETA? Quins beneficis obté de Mutual Mèdica? Entre altres avantatges ofereix la possibilitat d’individualitzar les cobertures segons les nostres necessitats laborals, familiars i personals, amb l’opció d’incrementar o reduir quota en funció de la situació personal, donant prioritat a uns aspectes de risc sobre altres segons la pròpia percepció de cada professional. En quant als beneficis obtinguts es refereixen més a la projecció de futur després de la finalització de l’exercici professional el que hauria de repercutir en una notable millora de la qualitat de vida arribat el moment.