Mutual Mèdica tanca el 2018 amb uns beneficis de 9,2 MEUR, que reinvertirà en millorar les cobertures dels seus més de 62.000 mutualistes

Mutual Mèdica tanca el 2018 amb uns beneficis de 9,2 MEUR, que reinvertirà en millorar les cobertures dels seus més de 62.000 mutualistes

 

La mutualitat adapta les assegurances de jubilació per ajustar-les a les necessitats actuals dels metges, ampliant les possibilitats del cobrament en forma de renda i permetent oferir fórmules personalitzades a cada professional

 

 

 

Mutual Mèdica va celebrar el passat 14 de juny l'Assemblea General corresponent a l'any 2019, a Palma de Mallorca, actual seu de la mutualitat.

En el transcurs de l'Assemblea es van aprovar per unanimitat els comptes anuals de l'entitat a tancament de l'exercici 2018, així com la gestió portada a terme pel Consell d'Administració i la direcció de la mutualitat.

A més, l'Assemblea va donar llum verda a la proposta de modificació dels Estatuts de l'entitat per la qual s'amplia a 21 el número de Consellers, ja que s'inclouran als denominats socis històrics: aquells consellers en representació dels Col·legis de Metges de Balears, Barcelona, Cantàbria, Girona, Lleida i Tarragona, en atenció a la continuada i històrica col·laboració dels col·legis de metges de l'àmbit catalano-balear en la constitució, promoció i desenvolupament de Mutual Mèdica i al seu paper decisiu en el reconeixement del caràcter alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social de Mutual Mèdica per a tots els metges d'Espanya.

L'Assemblea també va aprovar la modificació dels reglaments de les Assegurances de Jubilació, amb la finalitat d'adaptar-los a les noves necessitats del metge, flexibilizant les opcions en la forma de cobrament de les prestacions. Es millora el redactat de l'article corresponent a la forma de cobrament, ampliant les possibilitats del cobrament en forma de renda i permetent que l'entitat pugui oferir a cada metge una fórmula personalitzada el més adaptada possible a les seves circumstàncies a l'hora de disposar de l'estalvia que ha anat acumulant durant els seus anys en actiu. Inclús es deixen les portes obertes a la possibilitat del cobrament de rendes vitalícies.

El 82% dels mutualistes disposen d'una Assegurança de Jubilació i la tendència és a l'alça
Els números del tancament de l'exercici 2018, aprovats per l'Assemblea General, es poden resumir en les següents xifres:

  • Creixement del 7,1% en número de mutualistes, arribant als 62.025 metges a 31 de desembre de 2018.

  • El 82% d'aquests mutualistes, és a dir 51.000 metges, tenen contractada alguna Assegurança de Jubilació.

  • L'import de les prestacions pagades va ssolir els 21,3 milions d'euros, un 28,2% més que l'any anterior.

  • El volum de primes ascendeix a 111,6 milions d'euros, un increment del 14,8% respecte a l'exercici anterior.

  • L'actiu total ha arribat a 1.038,7 milions d'euros, un increment del 7,2% respecte a l'exercici de l'any anterior.

  • El benefici després d'impostos ascendeix a 9,2 milions d'euros, un creixement del 42,6% respecte al tancament de 2017.

  • Les provisions tècniques van arribar  als 793,7 milions d'euros, un 13,6% de creixement.

  • La ràtio de solvència s'estima en 183%, sense necessitat d'aplicar cap mesura transitòria o permanent permesa per Solvència II.