Mejorar la fiscalidad

COM MILLORAR LA FISCALITAT

Mutual Mèdica representa per

a tu un important estalvi fiscal

Solament per ser de Mutual Mèdica i tenir contractat algun de les nostres assegurances de prestació social, podràs beneficiar-te de fins a un 100% de desgravament de l'I.R.P.F. a la teva propera Declaració de la Renda.

Vull conèixer el tractament fiscal de les meves assegurances

D'acord la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), pots obtenir fins a un 100% de desgravació fiscal de les primes que pagues a la teva mutualitat. T'ho expliquem a continuació a “Tractament fiscal de les aportacions realitzades a Mutual Mèdica”. També pots consultar-ho directament en els articles 30 i 51 de la Llei 35/2006 de l'IRPF i la seva disposició addicional 9ª.

Pel que fa a com tributaran les prestacions de les teves assegurances de Mutual Mèdica, això dependrà del tractament fiscal que hagin tingut les primes (és dir, si te les has desgravat de l'IRPF o no). T'ho expliquem també amb detall en l'apartat “Tractament fiscal de les prestacions rebudes de Mutual Mèdica”.

Com introduir les meves dades a la Declaració?

A Mutual Mèdica volem facilitar-te la feina a l'hora de fer la Declaració de la Renda. Per això, et mostrem com i on has d'introduir la informació relativa a la mutualitat mitjançant una demostració gràfica de la web habilitada per l'Agència Tributària.

Soc a punt de jubilar-me.

Com reduir-me el 40% en cobrar l'assegurança?

Si teniu prestacions d'assegurances de jubilació i altres sistemes de previsió social pendents de cobrament, heu de tenir en compte que amb efectes 1 de gener de 2015 es va modificar l'aplicació en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de la reducció del 40% per prestacions cobrades en forma de capital provinents d'aportacions realitzades abans del 2007. Així, la normativa de l'IRPF estableix que aquesta reducció només es podrà aplicar quan el cobrament de la prestació es realitzi en el mateix exercici fiscal en què es produeixi la contingència o en els dos anys següents (Disposició Transitòria XIIa de la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l'IRPF, en redacció que s'estableix a la Llei 26/2014 de 27 de novembre).

Més informació.

 

Per a més informació, pots posar-te en contacte amb algun dels nostres assessors:

Truca'ns al 900 82 88 99
visita les nostres oficines

Com descarregar el meu certificat fiscal?

Pots accedir a aquesta informació des de l'àrea del mutualista.

Accedir