“L’ajuda que ens ha facilitat Mutual Mèdica per a l’acte de graduació ha estat importantíssima per poder tenir el dia brillant que ens mereixíem”, Marta Florensa, de l’Hospital Sant Pau

Marta Florensa, representant dels graduats en medicina de l'Hospital Sant Pau (UAB), té "moltes ganes d'introduir-se en el món laboral i posar el meu gra de sorra en el nostra sistema sanitari, que segueix sent dels millors del món".

“L’ajuda que ens ha facilitat Mutual Mèdica per a l’acte de graduació ha estat importantíssima per poder tenir el dia brillant que ens mereixíem”, Marta Florensa, de l’Hospital Sant Pau

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Com qualsevol persona que s'acaba de graduar, veig el futur ple d'oportunitats i d'esperança. Tinc moltes ganes d'introduir-me al món laboral i posar el meu gra de sorra al nostra sistema sanitari que, per a mi, segueix sent dels millors del món.

Com definiries Mutual Mèdica?

És una organització formada per metges que treballa per donar suport al col·lectiu mèdic en temes com baixes laborals, accidents, jubilació... A més a més, col·labora en projectes d'investigació i formació per a metges joves.

Què demanaries que fes Mutual Mèdica pels metges que acabeu la carrera?

Crec que les iniciatives plantejades per Mutual Mèdica de cara als acabats de llicenciar són tot el que es pot demanar. L'ajuda que ens han facilitat per a organitzar el nostre acte de graduació ha estat importantíssim per poder tenir el dia brillant que ens mereixíem. A més, penso que els serveis inclosos en "el Mutualista Jove" haurien de ser coneguts per tothom, ja que és una manera d'entrar menys desprotegits als sistema laboral.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Durant els primers anys com a resident, trobo que el més interessant és la cobertura de baixes que inclou les guàrdies, ja que el nostre sou dependrà d'aquestes en bona part i perdre aquests diners durant un o més mesos suposaria un entrebanc important en la nostra vida diària.

Quins d'aquests serveis et criden més l'atenció i per què? a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a a l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any. b. Premis a la recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte de recerca de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 3.000 €, per a una investigació publicada a una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €. c. Ajudes a la formació mèdica d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat. e. Altres... Quins?...

Actualment, el servei que més m'interessa són les ajudes a la formació, ja que els metges hem de formar-nos contínuament i, sovint, els preus dels cursos són difícils d'assumir, sobretot durant els primers anys d'exercici professional.