“Un dels fets distintius del col•lectiu mèdic és que té una de les poques carreres amb un planning ja establert: examen MIR i 4 anys de residència”, Marc Masalles, de Can Ruti

Marc Masalles, representant dels llicenciats en Medicina de l'Hospital Germans Trias i Pujol (UAB), destaca els Premis a la Recerca de Mutual Mèdica per als metges joves. "En aquest àmbit tota ajuda és poca i cal aplaudir les iniciatives a favor de la recerca", enllaçant amb això, fa èmfasi en les ajudes a la formació dels professionals, important per explicar els nous descobriments i actualitzar coneixements.

“Un dels fets distintius del col•lectiu mèdic és que té una de les poques carreres amb un planning ja establert: examen MIR i 4 anys de residència”, Marc Masalles, de Can Ruti

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

El meu futur més immediat és, com el de quasi tots els acabats de graduar, presentar-nos a l'examen MIR i treure la millor nota possible per poder tenir el ventall més ampli d'opcions a escollir. Crec que aquest és un dels fets més distintius del col·lectiu mèdic, són poques les carreres que en acabar tinguin "un planning ja establert": examen MIR i després residència d'uns 4 anys... La residència per descomptat que serà una etapa molt enriquidora, on aprendrem realment a fer de metges, a posar en pràctica la teoria que ens han ensenyat. No obstant això, el context econòmic en què ens trobem pot influir d'una manera molt important sobre la pressió assistencial i en la disponibilitat dels recursos sanitaris, fet que podria condicionar el nostre futur laboral i plantejar-nos emigrar.

Com definiries Mutual Mèdica?

És una entitat sense ànim de lucre dirigida per metges en exercici professional i que té com a objectiu oferir cobertures per baixes laborals, accidents, jubilació, beques d'investigació... a metges.

Què demanaries que fes Mutual Mèdica pels metges que acabeu la carrera?

Primer de tot agrair en nom dels meus companys l'any gratuït com a Mutualista Jove amb motiu de l'estrena al món laboral i animar-los perquè segueixin fent difusió dels seus serveis i productes, ja que és una entitat que no hem conegut fins que érem a sisè. Als estudiants potser els podria interessar alguna assegurança de viatge o per cobrir pràctiques en hospitals estrangers.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Crec que la més interessant pel moment en què estic és l'assegurança de les guàrdies, degut al pes que tenen en el sou, i l'assistència en viatge perquè m'agrada viatjar i qui sap si en uns anys fer un voluntariat en algun país menys desenvolupat. Pensant ja en el futur, un bon pla de jubilació que t'ajudi a complementar la pensió sempre anirà bé.

Quins d'aquests serveis et criden més l'atenció i per què? a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a a l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any. b. Premis a la recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte de recerca de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 3.000 €, per a una investigació publicada a una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €. c. Ajudes a la formació mèdica d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat. e. Altres Quins?.....

Els Premi a la Recerca crec és el que més em crida l'atenció, ens trobem en un entorn amb grans investigadors i que porten molts anys fent-ho i és necessari que els més joves també ens hi aboquem per ampliar el coneixement científic, en aquest àmbit tota ajuda és poca i cal aplaudir les iniciatives a favor de la investigació. Enllaçant amb el que acabo de dir, els nous descobriments cal explicar-los, per aquest motiu les ajudes a la formació dels professionals són també molt interessants i necessàries.