“Múltiples centres d’investigació d’Espanya encoratgen la participació en el Premi Dr. J. Font, atorgant-li una major dimensió”, Dr. Xavier Carrillo, Premi Dr. J. Font 2017

“Múltiples centres d’investigació d’Espanya encoratgen la participació en el Premi Dr. J. Font, atorgant-li una major dimensió”, Dr. Xavier Carillo, Premi Dr. J. Font 2017

Fundación Mutual Médica

Dr. Xavier Carrillo

H. U. Germans Trias i Pujol. Badalona. Especialitat: Cardiologia


Segons el Dr. Xavier Carrillo, guanyador del Premi Dr. J. Font 2017, el col·lectiu mèdic ha de creure en aquest tipus de projectes de suport a la investigació mèdica i valorar que “aporten valor afegit i augmentar la participació” en aquests.

En què consisteix el seu projecte d’investigació, que ha obtingut el Premi Dr. J. Font? Podria resumir-nos quan, on i com es porta a terme aquest treball: inici, posada en marxa, resultats, etc.?

El treball guardonat és el primer article publicat en una revista d’alt factor d’impacte que s’obté del “CODI Infart”. Al 2009 a Catalunya es va iniciar el “CODI Infart”, una xarxa d’assistència a l’infart de miocardi organitzada pel Departament de Salut de la Generalitat i amb la implicació del Sistema d’Emergències Mèdiques i de tots els hospitals de Catalunya. Paral·lelament a l’inici de la xarxa assistencial es va instaurar un registre de dades de tots els pacients assistit pel “CODI Infart”.
En aquest article s’han utilitzat les dades del Registre “CODI Infart”, s’han analitzat quasi 2.500 pacients amb Infart de miocardi que consultaven abans de 2 hores d’evolució dels símptomes, per demostrar quin era el millor tractament per a ells. Hem observat que en aquests pacients, el trasllat a un hospital per realitzar una angioplastia primària és millor que realitzar fibrinòlisi, sobretot si aquesta es realitza abans de 140 minuts. Aquesta millora produïda pel tractament administrat es tradueix en una menor mortalitat a 30 dies. Les nostres dades demostren que el tractament amb fibrinòlisi és un factor predictor independent de mortalitat a 30 dies, pràcticament doblant el risc (OR 1.91) respecte els pacients tractats amb angioplastia.
Vull posar en dimensió el mèrit del registre “Codi Infart”, del qual segurament sentirem a parlar molt en els pròxims anys. Els resultats obtinguts d’aquest registre no podrien produir-se sense la gran implicació desinteressada de tots els registradors dels diferents hospitals, els quals porten més de 8 anys ininterromputs registrant les dades de més de 3.000 pacients anuals, un enorme treball, segurament poc reconegut, però completament imprescindible.

Què ha aportat aquest treball al món de la ciència, d’una banda, i als pacients amb aquest problema de salut, de l’altra?

El present treball intentava respondre una qüestió molt pràctica del tractament de l’infart de miocardi amb una immediata aplicabilitat als pacients del dia a dia. Quin és el millor tractament en aquells pacients que consulten a urgències molt ràpid i en què el tractament a administrar pot salvar molt miocardi? Els estudis previs suggerien una equivalència dels tractaments en condicions ideals, però nosaltres demostrem que en una xarxa organitzada d’assistència a l’infart en la vida real i en la majoria de casos el millor tractament es la angioplastia primària. Oferir el millor tractament en cada pacient ha permès reduir la mortalitat per infart de miocardi a Catalunya, un gran benefici de salut obtingut per efecte del “CODI Infart

Què pensa d’iniciatives com la del Premi Dr. J. Font?

El reconeixement a la investigació, des de el meu punt de vista, és un dels pilars bàsics per potenciar la investigació científica en el nostre país. La visibilitat i el reconeixement als investigadors i a la seva investigació permet posar en valor la tasca que tenen a la societat.
En aquest reconeixement està el Premi Dr. J. Font, que permet una visibilitat de la investigació científica de qualitat en el nostre país. En els últims anys aquest premi s’ha consolidat en el panorama científic nacional, amb un gran increment en el número de participants i per tant en la representativitat de la investigació mèdica a Espanya.

Com va conèixer l’existència del Premi Dr. J. Font i per quines raons es va presentar al concurs?

El coneixement del Premi Dr. J. Font em va arribar per “mailing”, tant de la pròpia Mutual Mèdica com el del centre d’investigació al qual estic adscrit. A posteriori he vist que múltiples centres d’investigació de tot Espanya recorden i encoratgen la possibilitat de presentar-se a aquest premi, atorgant una dimensió major al premi; possiblement per aquest motiu aquest any ha sigut el que més participació ha tingut.

Convidi els seus companys de professió a sol·licitar aquest premi

El Premi J. Font és una gran iniciativa oferta per Mutual Mèdica als investigadors del nostre país, una major participació faria créixer el projecte i augmentar el prestigi del premi i dels premiats. Com a col·lectiu hem de creure en aquest projecte, creure que aporta valor afegit a la investigació mèdica i en conseqüència participar-hi.