El primer accèssit de la Beca 2010 identifica els factors pronòstics del carcinoma pulmonar per a un millor diagnòstic, previsió pronòstica i tractament

El pronòstic dels malalts de càncer de pulmó no sol ser bo, especialment en el cas del pacient amb carcinoma pulmonar no microcític, que, inclús en estadis inicials i havent-lo tractat amb cirurgia completa, té un 20% de probabilitats de morir durant els cinc anys posteriors a l'operació, segons dades facilitades pel doctor Rodrigo Alonso, guanyador del primer accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2010 i metge del servei de pneumologia de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid.

Análisis del valor pronóstico de la expresión de los marcadores de la firma bioenergética en el carcinoma broncogénico no microcítico resecado

Fundación Mutual Médica

Dr. Rodrigo Alonso

Hospital 12 de Octubre de Madrid

El primer accèssit de la Beca 2010 identifica els factors pronòstics del carcinoma pulmonar per a un millor diagnòstic, previsió pronòstica i tractament

El seu projecte d'investigació porta com a títol "Anàlisi del valor pronòstic de l'expressió dels marcadors de la firma bioenergètica en el carcinoma broncogènic no microcític resecat". En què consisteix aquesta malaltia i quina és la seva prevalença i situació en el nostre entorn?

El carcinoma broncogènic o carcinoma pulmonar és el tumor que produeix més morts en l'home i el segon en dones, a la nostra societat. Dins el grup de carcinoma broncogènic, el d'estirp no microcítica suposa un 75% de tots els carcinomes a Espanya i només un 15%, aproximadament, d'aquests pacients viuen 5 o més anys. El carcinoma broncogènic no microcític presenta pronòstics i terapèutiques molt diferents en funció de l'extensió tumoral. És important ressaltar que inclús en els estadis més inicials tractats amb cirurgia presumptament completa, el 20% mor durant els 5 anys següents.

En què consisteix concretament el seu projecte d'investigació, que ha guanyat el primer accèssit de la XX Beca Mutual Mèdica?

El coneixement de tots els aspectes del tumor, com ara l'extensió anatòmica TNM, les estirps cel·lulars, la seva patologia molecular i la seva interacció amb el pacient, juntament amb altres variables clíniques, biològiques i terapèutiques poden millorar la nostra comprensió de la malaltia. La identificació dels factors pronòstics (anatòmics i no anatòmics), afavoriria una millor classificació de la malaltia, que permetria realitzar una millor estimació pronòstica, una correcta estratificació per a assajos clínics, una millora en la indicació dels tractaments actuals i el disseny de tractaments més específics.

En aquest projecte s'intentarà evidenciar la importància que des del punt de vista pronòstic tindria l'expressió dels marcadors moleculars mitocondrials (ß-F1-ATPasa i Hsp-60) en la cèl·lula tumoral, i si l'expressió augmentada o disminuïda d'aquests es tradueix en una major o menor supervivència del pacient amb aquesta patologia.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients amb aquesta patologia, de l'altra?

El desenvolupament d'aquest projecte conduirà a la identificació de noves proteïnes que poden explicar el fenotip energètic de la cèl·lula cancerosa i la seva resistència a l'apoptosi. A més, es contribuirà al coneixement del mecanisme molecular pel qual l'activitat de la H+-ATP sintasa participa en apoptosi, el que possiblement permeti obrir una nova via en la teràpia del càncer basada en el comportament metabòlic del tumor.

El propòsit fonamental d'aquest estudi és, d'una banda, determinar les variables predictives o la informació clínica clau durant les etapes inicials del carcinoma broncogènic, que sigui d'utilitat per a classificar l'evolució dels pacients a llarg termini i, de l'altra, identificar les variables que determinen les agrupacions pronòstiques finals d'aquests pacients a través de la confecció de regles de predicció clínica. Aquestes regles serviran al metge clínic per elevar la qualitat de l'atenció al pacient amb carcinoma broncogènic.

Quin és el seu punt de vista sobre la situació de la investigació mèdica al nostre país en relació a la resto de països del nostre entorn? I mes concretament en l'àmbit de la pneumologia?

La investigació mèdica és un element fonamental, juntament amb la docència i l'activitat assistencial, en la pràctica de tot metge clínic, ja que, d'una banda, permet explorar aspectes difícils d'abordar per un investigador allunyat de la pràctica clínica habitual, així como mantenir actualitzats coneixements teòrico pràctics que permeten millorar l'assistència i atenció del pacient. Concretament en l'àmbit de la pneumologia, de la mateixa manera que, en general, a la resta d'especialitats, resulta difícil mantenir una activitat investigadora de postgrau a títol individual, ja que es tendeix a prioritzar aspectes més pràctics i relacionats amb l'eficiència en la gestió assistencial. En els últims anys, iniciatives com la generació de xarxes de col·laboració de caràcter multidisciplinar i multiinstitucional com ara la xarxa CIBER, de la qual forma part el nostre servei, permeten a metges joves incorporar-se a la disciplina investigadora, així com sumar esforços, juntament amb altres grups, amb l'objectiu d'integrar investigació bàsica i clínica en el coneixement de patologies especialment rellevants, com en aquest cas el carcinoma broncogènic.

De quina manera l'ajudaran els 3.000 € amb els quals està dotat aquest accèssit en la seva investigació?

La dotació del premi permetrà finançar part de l'activitat realitzada en el laboratori, com l'adquisició d'anticossos d'immunohistoquímica, i altres elements essencials en el maneig de matrius del teixit pulmonar.

Què pensa d'iniciatives com la Beca Mutual Mèdica?

Són essencials per a promocionar i generar entre els metges joves la necessitat de mantenir-se actius en altres àmbits, a més de l'estrictament assistencial, així com potenciar i premiar els esforços encaminats a generar coneixement científic útil per a la pràctica diària de qualsevol disciplina sanitària.

Convidi el seus companys de professió a sol·licitar aquest premi.

Simplement dir que en aquesta convocatòria troben acollida tot tipus de projectes, ja siguin d'investigació bàsica o aplicada, i de qualsevol especialitat, ja sigui mèdica o quirúrgica, i resulta una fantàstica oportunitat per als metges que estan finalitzant la seva especialitat MIR o que estan en els primers anys de postgrau d'obtenir un reconeixement i una ajuda per a portar a terme els seus projectes d'investigació.