“L’infrafinançament crònic de la recerca mèdica no impacta tant en la qualitat como en la falta de capacitat de fidelitzar els investigadors sènior”, Dr. Marc Ramentol

El Dr. Marc Ramentol Sintas, guanyador del Segon Accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2014 (4.000 €) i investigador de la Unitat de Malalties Autoimmunes Sistèmiques de l'Institut d'Investigació Vall d'Hebron, afirma que "els nostres centres de recerca estan poblats de gent que, com jo, ens trobem en les primeres etapes de la carrera investigadora; després d'aquest estrat, la piràmide s'aprima dramàticament ja que els centres són incapaços d'oferir possibilitats de consolidació d'una carrera investigadora professional". El seu projecte porta el títol d'"Estudi clínic i immunològic de l'afecció cardíaca en fase de remissió clínica de la Poliangeitis amb Granulomatosi eosinofílica".

Fundación Mutual Médica

“L’infrafinançament crònic de la recerca mèdica no impacta tant en la qualitat como en la falta de capacitat de fidelitzar els investigadors sènior”, Dr. Marc Ramentol

En què consisteix concretament i de forma resumida el teu projecte de recerca?

La Poliangeitis amb Granulomatosi Eosinofílica (també coneguda com a Síndrome de Churg-Strauss) és una malaltia que afecta tant a homes com a dones de mitjana edat i que té una doble vessant: provoca inflamació de la paret dels vasos arterials (vasculitis) en localitzacions com el pulmó o el Sistema Nerviós Perifèric i, d'altra banda, es caracteritza per la infiltració dels teixits per part d'eosinòfils activats. Avui en dia, amb l'arsenal terapèutic de què disposem, som molt eficaços en controlar l'afectació greu derivada de l'afectació vasculítica, però a prop del 80% dels pacients persisteixen amb queixes derivades de l'afectació rinosinusal i/o bronquial, probablement derivada de processos immunològics que involucren al eosinòfil. Per aquest motiu, pretenem estudiar la resposta immune pròpia del que es coneix com a "fase de remissió" d'aquesta malaltia, per dilucidar si existeixen processos fisiopatològics actius que justifiquen una activitat clínica persistent i mal tractada amb els esquemes terapèutics vigents.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, de l'altra?

El paper dels eosinòfils en l'homoestasi immunològica dels teixits és un camp creixent d'interès en la ciència, ja que s'ha vist involucrat en molts diferents processos (resposta inflamatòria, resposta a l'estrès, processos immunoal·lèrgics...). La nostra intenció és aprofundir en el coneixement dels processos mutus d'immunoregulació que s'estableixen entre els eosinòfils i la resposta linfocitària T col·laboradora en una malaltia on el seu paper és, avui en dia, inqüestionable. A més, aquest estudi té la bondat de centrar-se en un aspecte poc explorat fins avui dia: l'activitat persistent paucisintomàtica en les malalties de substracte autoimmune per un defecte de control terapèutic amb les eines, excessivament inespecífiques, de què disposem avui en dia.

D'altra banda, estem parlant majoritàriament de pacients que es troben en la mitjana edat de la vida que es queixen de manera persistent de dispnea d'esforç o pèrdua del sentit del gust i de l'olfacte, o episodis periòdics de reagudització de la seva bronquitis que obliguen a l'absentisme laboral i impacten en la seva qualitat de vida. D'aquesta manera, el nostre estudi busca posar de manifest noves dianes immunològiques o moleculars susceptibles de constituir dianes terapèutiques per a aquest estadi concret de la malaltia. Únicament després d'un coneixement detallat dels processos fisiopatològics involucrats serem capaços d'identificar dianes terapèutiques de rellevància clínica.

De quina manera pot ajudar-lo el pressupost de que està dotat el premi que li ha concedit Mutual Mèdica?

Encara avui dia, el metge que pot desenvolupa la seva feina de recerca fonamentalment en l'àmbit de la investigació clínica. Ni el nostre bagatge formatiu ni l'entorn en el qual desenvolupem la nostra activitat afavoreixen el salt a la investigació bàsica, la qual, a llarg termini, probablement tingui encara més impacte en el coneixement i tractament de les malalties que conformen la nostra quotidianitat. Per aquest motiu, que existeixin organitzacions que siguin sensibles a aquesta demanda del col·lectiu mèdic i, en concret, el col·lectiu de joves metges, és no únicament una gran satisfacció personal, sinó de gran interès estratègic per al desenvolupament futur de la investigació al nostre país. La recerca bàsica és sense dubte molt més costosa, en quant a temps i recursos, que la recerca clínica, per la qual cosa sol existir gran competència que penalitza als joves investigadors. En el meu cas concret, serà gràcies a l'ajuda rebuda des de Mutual Médica que podré desenvolupar el meu projecte de recerca i, d'alguna manera, espero que aquest constitueixi la meva consolidació com a metge investigador.

Com descriuria la situació de la investigació mèdica en el nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

Suposo que existeix un consens ampli en la comunitat científica i en la societat civil que el principal problema de la investigació biomèdica al nostre país és l'infrafinançament, tant procedent de fons públics com privats. Des d'aquest punt de vista, és imprescindible emprendre polítiques que apropin el percentatge d'inversió en I+D a la mitjana dels països del nostre entorn. No obstant, a mi m'agradaria anar un pas més enllà: aquest infrafinançament crònic no impacta tant en la qualitat i la repercussió internacional de la investigació que es desenvolupa en el nostre país, com en la capacitat dels nostres centres de recerca de fidelitzar els investigadores post-doctorals o sènior. En efecte, els nostres centres d'investigació estan poblats de gent que, com jo, ens trobem en les primeres etapes de la carrera investigadora; després d'aquest estrat, la piràmide s'aprima dramàticament ja que els centres són incapaços d'oferir possibilitats de consolidació d'una carrera investigadora professional, sense que això signifiqui penalitzar amb un augment de la precarietat laboral i poques opcions de conciliació amb la vida familiar. Al mateix temps, aquestes dinàmiques aprofundeixen en la capacitat del nostre sistema de captar talent estranger.

Convida els teus companys de professió a participar en aquest premi.

Crec que aquesta convocatòria de Mutual Mèdica és una de les poques oportunitats disponibles avui dia perquè metges joves que tenim inquietuds en la investigació biomèdica puguem desenvolupar els nostres projectes. El rigor i la imparcialitat que governa la pressa en consideració dels projectes per part del Jurat designat per la institució són una garantia i al mateix temps un gran aval per als joves investigadors. Per tant, si un jove metge investigador ha treballat a fons en un projecte, desenvolupant un disseny rigorós i clar, té en aquestes convocatòries de Mutual Mèdica una gran oportunitat per treure endavant les seves idees.

Recorda que a Mutual Mèdica protegim la teva vocació en totes les etapes de la teva vida. Amb l' Assegurança Mutualista Jove t'assegurem des del primer dia que comences a exercir la teva carrera professional.