El Segon Accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2012 pretén explicar l’origen dels problemes afectius en el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat

"Estudi de la resposta emocional en el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat en l'etapa adulta mitjançant ressonància magnètica funcional" és el títol del treball que s'ha emportat el segon accèssit de la Beca Mutual Mèdica, presentat pel Dr. Kazuhiro Tajima, que portarà a terme aquesta investigació a l'Hospital Fundación Alcorcón de Madrid.

Dr. Kazuhiro Tajima

Hospital Fundación Alcorcón de Madrid

El Segon Accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2012 pretén explicar l’origen dels problemes afectius en el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat

En què consisteix concretament i de forma resumida el seu projecte d'investigació?

L'estudi que pretenem portar a terme té per objectiu mesurar la resposta emocional en pacients amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) en l'etapa adulta. La neurotransmissió dopaminèrgica i la hipofrontalitat semblen ésser els eixos nuclears de l'etiologia del TDAH. Aquestes alteracions podrien explicar gran part de la clínica del TDAH, en particular el precari control de la impulsivitat, la hiperactivitat i el dèficit d'atenció, però no acaben d'explicar l'elevada comorbilitat existent amb problemes afectius, que haurien d'implicar altres regions cerebrals. La utilització d'un paradigma útil en la medició de la resposta emocional ens permetrà obtenir puntuacions d'afecte en un continu d'estímuls formats per fotografies i trobar respostes d'activació en àrees cerebrals específiques, en el grup de subjectes TDAH mitjançant tècniques de neuroimatge funcional.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, d'altra banda

La hipòtesi principal del nostre estudi és que els pacients amb TDAH, presentaran diferències en l'activació d'àrees límbiques i prefrontals, que explicarien la disregulació emocional que presenten aquests pacients, amb la qual cosa es podria explicar molta de la simptomatologia afectiva associada que pateixen els subjectes amb TDAH.

De quina manera l'ajudarà el pressupost de què està dotat el premi que li ha concedit Mutual Mèdica?

Ens ajudaria a posar les primeres pedres del projecte, principalment a sufragar els pagaments dels tècnics de radiodiagnòstic i també a poder pagar part del aparells necessaris per portar a terme el projecte.

Com descriuria la situació de la investigació mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

Iniciatives com la portada a terme per Mutual Mèdica permeten als joves investigadors compaginar tasques clíniques amb la recerca, cosa que no sempre resulta fàcil, i més amb l'actual situació econòmica, ja que no es pot trobar les fonts de finançament necessàries per poder portar a terme els projectes. Per  tant, és d'agrair que Mutual Mèdica continuï invertint en projectes d' investigació, quan altres retallin.

Convida als teus companys de professió a sol·licitar aquest premi.

La investigació és el futur i representa l'optimisme i la grandesa de nostra professió, cosa que en aquests temps escasseja. Per això, animo a tots els joves emprenedors a embarcar-se en projectes d'investigació, més encara quan sabem que podem comptar amb iniciatives com la de Mutual Mèdica.