El Premi Dr. Font 2015 ofereix una metodologia molt precisa per a l’estudi de tumors hematològics, segons el Dr. Joaquín Martínez, autor de la investigació

Ganador Premio Dr. J. Font

Prognostic value of deep sequencing method for minimal residual disease detection in multiple myeloma

Fundación Mutual Médica

Dr. Joaquin Martínez López

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DE MADRID

El Dr. Joaquín Martínez López és el primer autor de l'article Premi Dr. J. Font 2015, que porta com a títol "Prognostic value of deep sequencing method for minimal residual disease detection in multiple mieloma" (Valor pronòstic de la seqüenciació profunda dels gens de les Immunoglobulines per a la detecció de malaltia mínima residual en mieloma múltiple). Va ser publicat l'any passat a la revista "Blood", amb un factor d'impacte de 10,43. També ha estat motiu d'un editorial a la mateixa publicació, titulat "Fins al final més amarg".

En què consisteix concretament i de forma resumida el projecte d'investigació que va permetre l'article premiat?

Es van estudiar mostres de malats de mieloma múltiple després de ser tractats i es va avaluar la resposta al tractament d'una forma més precisa. Es va estudiar amb més profunditat el clon tumoral mitjançant seqüenciació massiva paral·lela del gen de les Igs, cada malalt té un reordenament específic i aquest és característic del seu clon tumoral. Aquesta tècnica identifica aquells malalts que recauran precoçment amb més precisió que tècniques prèvies. L'ús d'aquesta tècnica permetrà dissenyar en un futur estratègies de tractament i aplicar tractaments més individualitzats per a cada persona durant el procés de la seva malaltia.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, de l'altra?

A la ciència: una nova metodologia molt precisa per estudiar els tumors hematològics amb una alta sensibilitat i especificitat. Aquest treball ha permès que aquesta metodologia sigui aprovada per la FDA com a objectiu terapèutic en els assajos clínics amb nous tractaments en mieloma múltiple.

Als malalts: d'aquesta manera, es podrà detectar de forma fiable el pacient en qui la malaltia té escassa presència, interrompent el tractament i, per contra, a qui respon malament a la teràpia, se li augmentarà la dosi o s'incorporaran altres alternatives.

Com es va aconseguir la publicació d'aquesta investigació a la revista "Blood"?

Treball de col·laboració internacional entre el nostre centre, Hospital 12 de Octubre, el grup espanyol de mieloma i una Spin-off de Stanford anomenada Sequenta. Això va permetre realitzar aquesta investigació d'alt nivell i un treball d'una gran qualitat que va ser acceptat com a plenary paper en aquesta revista tan prestigiosa.

Com descriuria la situació de la investigació mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

El nivell de la investigació mèdica a Espanya és molt bo en relació a la inversió que es realitza. En els darrers anys ha hagut una disminució de fons dedicats a investigació.

Convidi els seus companys de professió a participar en aquest premi.

Publicar en revistes internacionals d'alt impacte és difícil, però una vegada que s'aconsegueix és clau que la societat ho conegui i un d'aquests reconeixements són aquests premis.