El Primer Accésit Dr. Font reafirmó la eficacia de tratar el Chagas con Benznidazol (medicamento antiguo), a pesar de su toxicidad

Primer Accésit Dr. J. Font

Randomized Trial of Posaconazole and Benznidazole for Chronic Chagas Disease

Dr. Israel Molina Romero

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

"Randomized trial of posaconazole and benznidazole for chronic Chagas disease" (Assaig clínic amb Benznidazol i Posaconazol per al tractament de la malaltia de Chagas en fase crònica) és el títol de l'article que ha obtingut el Primer Accèssit del Premi Dr. Font 2015, concedit per Mutual Mèdica. L'autor és el Dr. Israel Molina Serrano, especialista en Medicina Interna de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. L'estudi va ser publicat l'any 2014 a la revista "The News England Journal of Medicine", amb un factor d'impacte de 55,87.

En què consisteix concretament i de forma resumida el projecte d'investigació que va permetre l'article premiat?

L'estudi tenia l'objectiu de demostrar la eficàcia d'un medicament nou, el Posaconazol, contra una malaltia tropical, la malaltia de Chagas. L'oferta terapèutica d'aquesta malaltia és molt pobre, tant sols existeixen dos medicaments que daten de la dècada dels seixanta, amb unes xifres d'eficàcia molt pobres a la fase crònica de la malaltia i amb una elevada taxa d'efectes adversos.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, de l'altra?

Curiosament, aquest estudi va demostrar que el nou medicament, el Posaconazol, malgrat i tenir activitat contra el paràsit en l'ésser humà, va ser francament inferior al comparador, el Benznidazol, un dels medicaments que més s'utilitzen contra aquesta malaltia. És a dir que, d'una banda, s'ha evidenciat, per primera vegada en condicions d'assaig clínic, un nou medicament antitripanocida i, de l'altra, s'ha reafirmat la importància de tractar els pacients con el medicament antic, que, malgrat i ser tòxic, és capaç de reduir dràsticament la presència de paràsit en sang.

Com es va aconseguir la publicació d'aquesta investigació a la revista "The New England Journal of Medicine"?

La clau d'haver estat acceptada a una revista com el New England crec que es deu a dos factors. El primer és per la novetat; fins ara no s'havia avaluat cap medicament nou contra aquesta malaltia sota aquestes condicions. El segon, és que la malaltia de ha deixat de ser un problema de salut circumscrit a Llatinoamèrica i s'ha estès a Europa i, sobre tot, a Amèrica del Nord. Estats Units és el país on s'estima un major nombre de pacients.

Com descriuria la situació de la investigació mèdica en el nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

A Espanya, la investigació en general i la mèdica en concret estan patint una etapa penosa donat l'escàs suport que donen les institucions públiques. Altres països, tant a Europa com a Llatinoamèrica, malgrat i partir el mateix flagell de la crisi, han tingut la visió d'apostar pel futur i preservar la investigació com a motor de desenvolupament a mitjà i llarg termini.

Convidi els seus companys de professió a participar en aquest premi.

Premis d'aquest tipus són sempre benvinguts, perquè a més del reconeixement, suposa una aportació econòmica i sobre tot una visibilitat del treball realitzat que, sense dubte, redundarà en benefici de tots.