El descobriment del Segon Accèssit del Premi Dr. Font ajudarà a millorar l’assignació d’òrgans als receptors per maximitzar i garantir la supervivència

Segundo Accésit

Metabolomics discloses donor liver biomarkers associated with early allograft dysfunction

Dra. Miriam Cortes Cerisuelo

HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE DE VALENCIA

El Segon Accèssit del Premi Dr. J. Font ha estat per a la Dra. Miriam Cortés Cerisuelo, que va desenvolupar aquest projecte en l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Actualment es troba a Estats Units i el pròxim any treballarà al King's College Hospital com a consultant en trasplantament hepàtic d'adults i nens. L'article es va publicar al "Journal of Hepatology" amb el títol "Metabolomics discloses donor liver biomarkers associated with early allograft dysfunctions" (La metabolòmica revela biomarcadors en el fetge donant associats amb la funció primerenca de l'empelt).

En què consisteix concretament i de forma resumida el projecte d'investigació que permet l'article premiat?

El trasplantament de fetge constitueix el tractament d'elecció per a les malalties hepàtiques en un estadi terminal; no obstant, el desequilibri entre el número de donants i pacients en llista d'espera ha conduit a les diferents unitats de trasplantament a la utilització d'empelts procedents de donants amb criteris estesos. Aquesta pràctica s'ha traduït en una reducció de la taxa de mortalitat entre els pacients en llista d'espera, a expenses d'un augment de les complicacions posttrasplantament, com ara la disfunció primerenca de l'empelt. Aquesta complicació influeix negativament tant en l'evolució del pacient com de l'empelt després del transplantament i la seva incidència es relaciona directament amb la qualitat del fetge donant. Malgrat això, actualment, segueix faltant una prova o test fiable que avaluï la qualitat de l'empelt hepàtic i permeti predir la seva funcionalitat. Per aquest motiu, realitzem l'anàlisi metabonòmic mitjançant espectrometria de masses acoblada a cromatografia líquida de les biòpsies procedents del fetge donant en el moment de l'extracció de l'òrgan, que va permetre obtenir un conjunt de biomarcadors de disfunció de l'empelt relacionats amb la qualitat de l'empelt hepàtic i, així, anticipar la funció de l'òrgan.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, de l'altra?

El nostre projecte és pioner en l'anàlisi metabonòmic de teixit hepàtic mitjançant espectrometria de masses acoblat a cromatografia líquida, així com en el primer perfil o empremta metabonòmica descrita a partir del fetge del donant capaç de predir la funció en el receptor d'aquest òrgan una vegada trasplantat.

Aquest descobriment pot esdevenir una eina clínica per a l'evaluació de la qualitat del fetge donant, ja que com serà capaç de predir la funció de l'empelt abans del trasplantament, ens pot ajudar en la decisió sobre acceptar o rebutjar un òrgan així com millorar la seva asignació als receptors amb la finalitat de maximitzar el benefici de la supervivència.

La firma metabonòmica descoberta també pot ser útil en l'avaluació dels donants amb criteris estesos o altres fonts d'empelts hepàtics, com els donants a cor aturat, on l'apariència macroscòpica o examen histològic no és suficient, en la majoria dels casos, per valorar la seva idoneïtat. Tot això permetrà augmentar el pool de fetges donants.

Com es va aconseguir la publicació d'aquesta investigació a la revista "Journal of Hepatology"?

Va ser tot un honor per a nosaltres poder publicar el nostre treball en una revista com és "Journal of Hepatology" i va ser gràcies a l'originalitat i qualitat del treball, així com a la repercusió que pot tenir a la pràctica clínica

Com descriuria la situació de la investigació mèdica al nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

El nostre país està dotat d'excel·lents científics, desafortunadament molts han d'emigrar a altres països per poder continuar amb els seus projectes d'investigació.

Des del meu punt de vista com a cirurgià general, he tingut la sort de treballar amb excel·lents professionals tant a nivell científic com clínic, però no és la norma. Durant la meva estança a Estats Units, el que més m'ha cridat l'atenció és com motiven i promouen la investigació entre tots els professionals de la salut, siguin infermers, cirurgians, metges de família... perquè tots puguin aportar noves idees i millorar la pràctica mèdica diària. També faciliten el que puguis integrar la pràctica clínica diària amb la investigació, sense haver de renunciar a una de les dues.

Convidi els seus companys de professió a participar en aquest premi.

És un honor per a nosaltres rebre l'accèssit Dr Font i animo els meus companys en la pràctica clínica a què investiguin, a què cerquin l'excel·lència i el millorar la nostra pràctica, a què cerquin solucions, alternatives...per contribuir al desenvolupament de la medicina. Dir-los que Mutual Mèdica ens dóna suport i motiva a continuar amb els nostres projectes amb importants ajudes econòmiques.