'L'objectiu és aproximar-nos a les alteracions neurobiològiques i genètiques implicades en el suïcidi per a una millor prevenció'

A Espanya, el suïcidi suposa la primera causa no natural de defunció, per sobre dels accidents de trànsit, segons el projecte de recerca de la Dra. Maria Giró Batalla, del servei de Psiquiatria de la Corporació Hospitalària i Universitària Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), que ha guanyat un accèssit de la Beca Mutual Mèdica 2011 i que té com a títol "Neurobiologia, bases genètiques i predictors de risc de suïcidi a la nostra població de referència".

Fundación Mutual Médica

Dra. Maria Giró Batalla

Corporació Hospitalària i Universitària Parc Taulí de Sabadell (Barcelona)

'L'objectiu és aproximar-nos a les alteracions neurobiològiques i genètiques implicades en el suïcidi per a una millor prevenció'

El seu projecte de recerca té com a títol "Neurobiologia, bases genètiques i predictors de risc de suïcidi a la nostra població de referència". En què consisteix aquest risc de suïcidi i quina és la seva prevalença i situació en el nostre entorn?

El risc de suïcidi es relaciona amb moltes causes i factors interns i externs que interactuen entre sí abans de la realització d'una temptativa o suïcidi consumat. Els principals factors identificats són la malaltia mental (depressió, esquizofrènia, associades o no a addiccions), la vulnerabilitat genètica i un grup que anomenaríem factors psicològics personals (impulsivitat, agressivitat) i esdeveniments vitals estressants; la suma de tots aquests factors ens faria més vulnerables davant el suïcidi.

Respecte a les xifres, en el món moren a l'any aproximadament un milió de persones a causa del suïcidi (1,4% del total de defuncions). Al nostre entorn més proper les taxes de suïcidi són de 7,6 por cada 100.000 habitants (resultat INE 2008, últim publicat), la meitat a les registrades en altres països europeus. És la tercera causa de mort, en alguns països del nostre entorn, en la franja d'edat que va dels 15 als 44 anys i la segona en la franja d'edat dels 10 als 24 anys. A Espanya, el suïcidi es va situar, l'any 2008, com la primera causa no natural de defunció, a causa en part al descens dels morts en accidents de trànsit.

En què consisteix concretament el seu projecte de recerca, que ha guanyat un accèssit de la XXI Beca Mutual Mèdica?

Es tracta d'un projecte multidisciplinar en el qual intervenen forenses, genetistes i psiquiatres. L'objectiu del nostre projecte és augmentar el coneixement sobre els mecanismes que predisposen a la conducta suïcida per a intentar millorar el tractament i maneig d'aquests pacients.

El projecte consisteix en un estudi d'associació transversal de casos controls i es pretén fer una anàlisi global dels suïcidis consumats de la nostra àrea de referència. L'objectiu es aportar dades que ens aproximin a les alteracions neurobiològiques i genètiques implicades, com per exemple a través de la proposta de nous endofenotips.

El treball es farà en coordinació amb els tres equips. Un cop identificat un cas es realitzarà l'anàlisi a través de tres vies principals: la història clínica i els professionals que hagin estat en contacte amb el pacient, l'estudio genètic i les autòpsies psicològiques a familiars (mètode d'investigació per a recollir informació retrospectiva als morts). Posteriorment es pretén comparar amb un grup control de pacients morts per altres causes y amb un altre grup de pacients amb depressió, però que no hagin presentat conductes suïcides o parasuïcides en el passat.

Es realitzarà l'estudi genètic mitjançant la recollida de mostres biològiques, sang i cervell dels pacients que han consumat el suïcidi i els pacients morts per altres causes i sang dels pacients amb trastorn depressiu sense antecedents de suïcidi.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients amb aquestes patologies, de l'altra?

Existeixen pocs estudis a la nostra població sobre suïcidi consumat, per la qual cosa amb aquest estudi pretenem aportar dades que ajudin a entendre millor la conducta suïcida per poder actuar sobre la seva prevenció, estudiant les bases biològiques i utilitzant el mètode de l'autòpsia psicològica.

Des del punt de vista clínic, que és el que afecta als nostres pacients, l'estudi pretén aportar nova informació per a identificar millor el perfil de pacient amb més risc de cometre suïcidi i així poder millorar el maneig, tractament i prevenció.

Quin és el seu punt de vista sobre la situació de la recerca mèdica al nostre país en relació a la resta de països del nostre entorn? I més concretament en l'àmbit de la psiquiatria?

En general, la investigació mèdica al nostre país presenta el desavantatge, respecte a altres països, de disposar de moltes menys ajudes i subvencions econòmiques, i en moltes ocasions esdevé una opció vocacional.

A altres països, durant el període de formació del metge, es contempla i es promou la formació reglada en investigació; aquí, en canvi, passa a tenir un paper més secundari i depèn molt de cada centre. Malgrat tot això, és molt important continuar amb la lluita per la investigació i especialment en l'àmbit de la psiquiatria, on encara queden moltes àrees del coneixement per resoldre. El cervell és l'òrgan més complex del nostre organisme i dilucidar el seu funcionament és un dels grans reptes que tenim tots per danvant. A la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí existeix el convenciment que la recerca ha d'anar de la mà de la tasca assistencial. L'estudi de la conducta suïcida és una de les principals línies d'investigació des de que es va iniciar a Sabadell el programa europeu contra la depressió (www.eaad.net), amb la participació destacada de l'atenció primària, que té un paper essencial a la prevenció.

De quina manera l'ajudaran els 3.000 € amb què està dotat aquest accèssit a la seva investigació?

Malgrat que 3.000 € no és suficient per a subvencionar als professionals del projecte, sí que servirà per a la compra de material de laboratori i complementarem la despesa del projecte amb altres beques.

Què pensa d'iniciatives com la Beca Mutual Mèdica?

Penso que és un incentiu molt bo per als novells, els que estem acabant l'especialitat i ens interessa continuar en una línia més investigadora. El fet que vagi dirigit a residents d'últim any i adjunts joves facilita en gran manera les opcions i és el primer pas per a després intentar competir amb investigadors de més trajectòria.

Convidi els seus companys de professió a sol·licitar aquest premi

Animo el meus companys psiquiatres a sol·licitar aquest premi. Personalment penso que la nostra especialitat necessita que tots centrem esforços per entendre els mecanismes de funcionament normal del cervell i també les causes de les malalties que l'afecten i una bona manera de començar el camí é amb aquest premi. Sense investigació seguiríem a la prehistòria de la psiquiatria.