“La migranya és molt prevalent i discapacitant, però és un àrea de recerca poc convencional”, Dra. Marta Torres, Beca 2015

"Lliurar la Beca a aquest projecte demostra el caràcter innovador de Mutual Médica", manifesta la Dra. Marta Torres Ferrús, el projecte de la qual, "Estudi funcional de la migranya mitjançant neuroimatge", ha guanyat la Beca Mutual Mèdica 2015, dotada amb 10.000 €. "M'alegra pensar que hem desenvolupar un projecte que mereix la seva confiança", apunta la doctora en aquesta entrevista.

“La migranya és molt prevalent i discapacitant, però és un àrea de recerca poc convencional”, Dra. Marta Torres, Beca 2015

En què consisteix concretament i de forma resumida el seu projecte de recerca?

La migranya pot presentar un curs variable al llarg de la vida. En algunes persones, la migranya pot remetre presentant pocs o cap atac mensual; però en un subgrup de persones, els atacs poden augmentar en freqüència fins a arribar a ser gairebé diaris, és la denominada migranya crònica.

Sabem que certs factors, com ser del sexe femení, la coexistència amb altres síndromes de dolor, la síndrome d'apnees obstructives de la son, l'obesitat i el consum freqüent d'analgèsics són factors de risc per a aquesta transformació, però en realitat desconeixem en quin moment es produeix i si les persones que la pateixen tenen unes característiques cerebrals basals diferents.

Com es tracta d'una patologia de la funció cerebral, els estudis funcionals estan revolucionant el nostre coneixement sobre aquesta. La nostra línia de recerca té com a meta identificar, mitjançant tècniques de neuroimatge funcional com el PET-FDG i la RM funcional, les àrees i xarxes cerebrals que poden presentar una connectivitat alterada en els pacients amb migranya i, en especial, en aquells que presenten cefalea freqüentment.

El nostre objectiu és determinar si existeixen patrons d'activació cerebral que permetin classificar els pacients segons la freqüència d'atacs que pateixen (número de dies al mes) i si certament existeixen diferències que donin suport a l'actual classificació de la migranya en episòdica (menys de 15 dies de cefalea al mes) o crònica (més de 15 dies de cefalea al mes). A més, aquest projecte contribuirà a entendre millor els mecanismes implicats en la seva evolució i la resposta al tractament.

Què poden aportar els resultats d'aquest treball al món de la ciència, d'una banda, i als pacients, d'una altra?

La migranya és una malaltia prevalent que afecta gairebé el 20% de la població espanyola. Però, a més de freqüent, és una malaltia que provoca una gran discapacitat a aquells la pateixen. La migranya és la 8a malaltia global viscuda com a discapacitat.

Actualment, el diagnòstic i tractament de la migranya és purament clínic. En els darrers anys, la investigació en el camp de les cefalees ha centrat els esforços en descriure biomarcadors per al diagnòstic, la monitorització de la severitat i l'avaluació de la resposta al tractament. En altres àrees de la medicina, això és una realitat, i l'ús de biomarcadors como a guia en el diagnòstic i tractament d'una determinada patologia és una pràctica del día a día. Utilitzem marcadors de lesió cardíaca per al tractament de la síndrome coronaria aguda i marcadors tumorals en el seguiment del càncer. En canvio, els pacients amb migranya segueixen venint a les nostres consultes i preguntar-se si és cert que el que tenen és migranya i si necessiten o no iniciar un tractament preventiu.

Mitjançant el present estudi contribuirem a crear un "set" de mesures de neuroimatge característiques de la migranya i a confeccionar, així, el que podria esdevenir una eina diagnòstica objectiva de la migranya. Això permetrà diferenciar individus amb migranya de controls o altres tipus de cefalees primàries per donar suport a determinats diagnòstics, descriure els canvis associats a la freqüència i gravetat de la malaltia, predir la cronificació i avaluar la resposta a determinats tractaments.

Sense dubte, donada la alta prevalença de la migranya i la important discapacitat que comporta als que la pateixen, qualsevol avanç en aquest camp tindrà una gran repercussió.

De quina manera pot ajudar-lo el pressupost de què està dotat el premi que li ha concedit Mutual Mèdica?

Vaig escollir especialitzar-me en Neurologia perquè considero que les neurociències són encara un camp amb molts interrogants, que proporcionen un espai per a la recerca. Aquests interrogants en ocasions limiten les opcions terapèutiques per als pacients amb malalties neurològiques. Després d'haver acabat la meva formació especialitzada, tinc la determinació de continuar formant-me com a clínica i investigadora en el camp de les cefalees i el projecte que presento forma part del meu treball de tesi doctoral.

En definitiva, la dotació de la Beca Mutual Médica em permetrà formar-me com a investigadora i contribuir a un millor coneixement del funcionament cerebral. Tot amb l'objectiu final d'ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones, que és el motiu pel qual algun día decidim fer-nos metges.

La migranya és prevalent i discapacitant, però és un àrea de la investigació menys convencional que altres neurociències. Lliurar la Beca a aquest projecte demostra el caràcter innovador de Mutual Mèdica. M'alegra pensar que hem desenvolupat un projecte que mereix la seva confiança. Sense dubte, el rebre una ajuda de Mutual Mèdica és un segell inicial de qualitat del projecte. Ara tocarà transformar la idea en una realitat pràctica.

Com descriuria la situació de la investigació mèdica en el nostre país, en relació a la resta de països del nostre entorn?

Els metges investigadors del nostre país... som molt creatius! Inventem els projectes i a més la fórmula per motivar-nos, treure temps i aconseguir els mitjans per portar-los a terme. I el resultat és una investigació d'excel·lència i d'un elevat reconeixement en l'àmbit mundial.

Però primer s'ha d'aprendre a investigar. Per a un metge jove, sense molta experiència en la recerca, no és fàcil accedir a les poques ajudes que existeixen per formar-se com a investigador. En aquest sentit, el suport d'entitats com Mutual Mèdica és, moltes vegades, l'única opció per iniciar la nostra carrera com a investigadors.

Convidi els seus companys de professió a participar en aquest premi.

Opino que tots ens hem d'implicar en la investigació. Des del malalt i personal sanitari, òbviament, fins a tota la societat en general, ja que potenciar la investigació és una responsabilitat de tots.

Com a metge, formar-se com a investigador des de l'inici de la carrera aporta una visió més global i crítica de l'exercici mèdic i segur que millora la qualitat de la nostra assistència. Idear un projecte i tenir la sort de poder portar-lo a terme gràcies a la Beca Mutual Mèdica és una oportunitat única per això.