“Com a residents, el que més ens pot interessar són les guàrdies i l'assistència en viatge”, Laura Infantes, de Sevilla

Laura Infantes, representant dels llicenciats en Medicina de la Universitat de Sevilla, continua en la línia de la majoria dels seus companys i apunta que "si seguim amb les retallades en camps que no s'haurien de tocar com és la sanitat, em temo que tenim un futur bastant obscur", tot i que té l'esperança que el sector sanitari torni a ser el d'abans.

“Com a residents, el que més ens pot interessar són les guàrdies i l'assistència en viatge”, Laura Infantes, de Sevilla

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Tal i com estan les coses actualment, si seguim amb les retallades en camps que no s'haurien de tocar com és la sanitat, em temo que tenim un futur força obscur, per desgràcia. Tot i això, sempre existeix l'esperança del ressorgir i que tornem a ser el sector d'abans.

Com definiries Mutual Mèdica?

És una mutualitat per a metges, formada per metges, sense ànim de lucre, que avala els professionals de la Medicina. Mutual Mèdica ofereix cobertura en diferents situacions com accidents, malaltia, baixes... i durant la vida professional i posterior a aquesta.

He de dir que conec Mutual Mèdica des de fa només uns mesos, i segur que em queda molt per conèixer d'aquesta entitat.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes pels metges que acabeu la carrera?

Realment crec que amb el que fan és suficient, ja que ofereix un any gratuït de mutualitat en començar les nostres aventures per aquest món, a més d'ajudar-nos prèviament en el final de la carrera.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Tenint en compte que en breu serem residents, i el salari ja tots sabem como és, el que més ens pot interessar són les guàrdies, assistència en viatge i baixes per a qualsevol cosa que pugui passar. Tot el que Mutual Mèdica ens ofereix de manera global amb l'Assegurança Mutualista Jove.

Quin d'aquests serveis et criden més l'atenció i per què? a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a en l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any. b. Premis a la Recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte d'investigació de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 3.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €. c. Ajudes a la formació mèdica. d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat. e. Altres Quines?...

Encara que ja sé que la investigació es força important, el que més em crida l'atenció és tant el Premi Natalitat com les ajudes a la dependència i tercera edat.

La primera perquè és probable que moltes de nosaltres decidim formar una família durant la residència, i això és una gran ajuda. I la segona perquè cada vegada la tercera edat té menys ajudes, estan més desemparats, i recordem que és un sector important de la població i d'això poden dependre moltes famílies.