L'Assemblea aprova els comptes anuals, que constaten un rati de solvència del 184%

MUTUAL MÉDICA

Mutual Informa

 

EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE MUTUAL MÉDICA

83
Julio 2017

El president de Mutual Mèdica, el Dr. Lluís A. Morales, a la seva primera Assemblea anual al capdavant de l'entitat, s'ha mostrat molt satisfet amb els resultats obtinguts durant el primer any d'entrada en vigor de la normativa europea Solvència II.

Asamblea Mutual Mèdica 2017 600 L'Assemblea General de Mutual Mèdica es va celebrar el passat 20 de juny, amb la participació de 553 mutualistes, entre presents i representats, que van aprovar per unanimitat els comptes anuals de la mutualitat corresponents al tancament de l'any passat, així com la distribució del resultat de l'exercici 2016 i la gestió del Consell d'Administració durant aquest mateix any. El president de la mutualitat, el Dr. Lluís A. Morales, va assenyalar en el seu discurs que l'entorn econòmic del nostre país ha millorat, si bé ha persistit una gran volatilitat en el mercat financer i uns tipus d'interès molt baixos. Aquesta situació ha dificultat l'oferta de productes d'estalvi competitius. Malgrat això, Mutual Mèdica ha realitzat un esforç per continuar oferint assegurances atractives per als seus mutualistes. Addicionalment, el Dr. Lluís A. Morales va destacar els bons resultats financers obtinguts. A l'últim, el president va avançar que a partir de l'any 2018 l'entitat posa en marxa el nou aplicatiu informàtic en què ha estat treballant els últims anys, la qual cosa millorarà significativament la qualitat dels serveis i permetrà augmentar l'oferta asseguradora a través de diferents canals. “És un projecte clau per al futur dels pròxims vint anys de la nostra mutualitat”, va afirmar. CATALA DEF 21 junio Asamblea 2017 Mutual Medica 800 Teniu a la vostra disposició l'informe anual 2016 de Mutual Mèdica.