“La porta a l’estranger s’obre cada vegada més per als metges, gràcies a un sistema que afavoreix la creació de personal qualificat sense pensar en les necessitats del futur”, Joan Ferràs, de València

"La informació sobre els aspectes legals de l'activitat privada i com cobrir-los és imprescindible i més en els múltiples casos en els quals la situació laboral obliga a l'exercici privat per no trobar lloc de treball en el sistema públic"; són paraules de Joan Ferràs, representant dels llicenciats en medicina de la Universitat de València.

Fundación Mutual Médica

“La porta a l’estranger s’obre cada vegada més per als metges, gràcies a un sistema que afavoreix la creació de personal qualificat sense pensar en les necessitats del futur”, Joan Ferràs, de València

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Les notícies que ens arriben als estudiants no són per res esperançadores. L'obertura de noves facultats, amb l'increment de Graduats que això significa, no és acord amb les necessitats del país, el que incrementarà la dificultat per trobar una feina de qualitat i augmentarà la competència entre metges. La reducció en el número de places MIR, juntament amb l'increment de nous metges, deixarà un panorama en què molts joves metges no tinguin accés a una especialitat, sense la qual, difícilment podran exercir com a metges, per la qual cosa se'ns planteja una situació en què tindrem molts metges Graduats sense especialitat en un sistema en què l'especialitat és necessària per exercir. La porta a l'estranger s'obre cada vegada més també per als metges, gràcies a un sistema que afavoreix la creació de personal qualificat sense pensar en les necessitats del futur.

Com definiries Mutual Mèdica?

Mutual Mèdica és una opció interessant per als estudiants que aviat deixaran de ser-ho per entrar en el gremi mèdic. La cartera que oferta és variada i cobreix necessitats importants durant els primers anys de l'exercici, com el servei de Mutualista Jove, entre altres, que ajuden a desenvolupar la professió d'una forma més segura.

A més, la creació d'ajudes destinades a impulsar els projectes de recerca més punters suposa un punt important per als metges que preparen els seus treballs d'investigació, doctorat, etc.

En definitiva, seria un bon punt de referència en què fixar-se quan saltem al mercat laboral, en què podem trobar oportunitats d'allò més interessants.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes pels metges que acabeu la carrera?

Primer de tot, més informació. El MIR suposa un punt de confluència de pràcticament tots els estudiants de medicina, por la qual cosa molts no ens plantegem què és el món laboral fins que finalitzem el MIR. És necessari conèixer amb què ens trobarem i de quina forma podem afrontar els nous reptes que planteja la vida professional: assegurances civils, responsabilitats, ajudes per al doctorat... són punts fonamentals que no s'ensenyen a la carrera i que marcaran l'inici de l'activitat laboral, sense conèixer sovint les opcions de les quals disposem.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

L'assistència en viatge és un punt important en les ajudes de Mutual Mèdica. Durant els anys de residència i també durant l'exercici professional, els metges ens movem amb freqüència per diferents països en l'àmbit de cursos, congressos, intercanvis clínics, etc. És necessari estar protegits legalment davant les adversitats que puguin produir-se en l'estranger i, sovint, les assegurances convencionals no acostumen a treballar en un àmbit tan específic. Tenir una cobertura que s'especialitzi en aquest àrea és fonamental.

Les beques d'ajuda a la investigació són, sens dubte, un punt fort, un gran incentiu per al desenvolupament del doctorat, que sovint, sense l'ajuda econòmica, no es pot produir.

Finalment, la informació sobre els aspectes legals de l'activitat privada i com cobrir-los és imprescindible, més en els múltiples casos en què la situació laboral obliga a l'exercici privat, per no trobar feina en el sistema públic laboral. Els mecanismes de cobertura de responsabilitat que exerceix Mutual Mèdica són interessants, doncs abasten molts la totalitat d'aquest àrea i la informació que proporcionen és bàsica per comprendre el modus operandi d'aquest sistema.

Quin d'aquests serveis et criden més l'atenció i per què? a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a a l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any. b. Premis a la recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte de recerca de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 3.000 €, per a una investigació publicada a una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €. c. Ajudes a la formació mèdica d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat. e. Altres... Quins?...

Els Premis a la Recerca són un punt fort de Mutual Mèdica, per donar l'oportunitat d'invertir el temps i els diners necessaris per al desenvolupament d'estudis que fonamenten futurs doctorats, ponències, publicacions, etc.

Finalment, l'ajuda a la formació mèdica és crucial a la vida d'un metge i, més encara, en un metge jove. L'educació és l'única forma d'obtenir nous coneixements que permetin millorar la pràctica clínica d'un metge i alguns dels coneixements s'han de buscar en l'estranger o a clíniques en què no existeixin convenis públics. Les ajudes a la formació són importants per cobrir aquests buits de coneixement que s'han d'omplir.