Júlia Serralobos del Hospital Clínic

Júlia Serralobos

Hospital Clínic

 
"Per a la professió mèdica desitjo un futur de molts canvis que permeti una feminització de la Medicina i que la dona arribi a tots els càrrecs hospitalaris"

Júlia s'espera que, a més d'una feminització de la professió, es produeixi també un canvi en l'educació mèdica, que formi a metges més empàtics

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Personalment em veig treballant com a pediatra, probablement a Barcelona, tot i que no m’importaria fer-ho a una altra gran ciutat. Per la professió mèdica desitjo un futur de molts canvis que permeti una feminització de la Medicina que arribi a tots els càrrecs hospitalaris. Espero un canvi també en l’educació mèdica, que formi a metges més empàtics. 

Què saps sobre Mutual Mèdica? Com definiries l'entitat?

Conec a Mutual Medica per stands que he vist a alguns congressos per a estudiants. Per a mi una asseguradora o qualsevol empresa que decideixi invertir en els estudiants i la seva formació és una empresa que aporta un gran valor, perquè som un col·lectiu amb dificultats per aconseguir mitjans per organitzar jornades, congressos, activitats i en canvi amb temps i interès per participar-hi. Crec que altres n’haurien de seguir l’exemple.

Què t'agradaria que Mutual Mèdica fes pels metges que acabeu la carrera?

Els mesos d’estudi per l’examen MIR s’afronten com a estudiant amb bastant d’estrès i inseguretat. Poder proporcionar ajuda i facilitar la salut en aquests moments és essencial, tant pel que fa a la salut física com a la salut mental. Pel que he pogut apreciar, els estudiants de Medicina són un dels col·lectius que tenen menys cura de la seva salut, com han demostrat estudis com el de la Fundació Galatea, i aquest descuit troba el seu punt àlgid durant la preparació de l’examen MIR, on no hi ha temps lliure per anar a cap consulta i per tant ho haurem de treure del nostre temps de preparació. Crec que es podria, per exemple, incorporar un servei de psicologia coneixedor de la situació amb qui es pogués contactar de forma més directa i que no necessités dedicar-hi tant de temps com per anar a una consulta convencional. Crec que molts estudiants se’n beneficiarien.

Quines cobertures t'interessen més i per què?

Sense tenir massa experiència laboral, crec que un dels serveis que més m’interessarien és la cobertura de viatges, ja que cada vegada més metges fan estades de cooperació internacional i és un moment on aquest tipus d’ajuda i seguretat han de ser molt benvingudes.

Quin dels nostres serveis et crida més l'atenció i per què?

Dubtaria entre els premis a la investigació i el de formació mèdica. Principalment crec que l’ajuda a la formació és imprescindible perquè actualment aquest aspecte està finançat per la indústria farmacèutica, que finalment porta darrere uns interessos comercials importants i no donen suport equitatiu a totes les especialitats i tots els càrrecs.