I Trobada d’Executius de Col·legis de Metges, a Madrid

 

I Trobada d'Executius de Col·legis de Metges, a Madrid

 

Els passats dies 27 i 28 de setembre es van reunir a Madrid fins a 30 gerents/directius dels col·legis de metges. Mutual Mèdica ha anunciat que aquesta trobada se celebrarà anualment.

 

            

La I Trobada d’Executius de Col·legis de Metges (EJECOM) s’ha celebrat a Madrid els dies 27 i 28 de setembre. La iniciativa va sorgir de l’Òrgan Col·legial Assessor, on els presidents dels col·legis de metges van exposar la necessitat que la informació arribés als seus gerents de manera sistemàtica. Mutual Mèdica va prendre aquest repte, que la ha portat a l’organització d’aquest I EJECOM, l’objectiu del qual és comptar amb un fòrum en què informar sobre les línies d’actuació de la mutualitat dels metges i on intercanviar impressions i experiències amb la finalitat que l’entitat pugui oferir el millor servei de previsió social als metges.

A l´últim, l’entitat va fer un exercici de transparència, presentant el seu Pla Estratègic i donant a conèixer les xifres del primer semestre de 2018. La idea és convertir aquestes reunions en una cita anual i en una trobada de transparència de cara als col·legis de metges, així com en una eina perquè els professionals coneguin com la mutualitat pot ajudar-los a millorar l’atenció als seus col·legiats.