Entrevista. Més a prop de...

MUTUAL MÉDICA

Mutual Informa

 

EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE MUTUAL MÉDICA

81
Marzo 2017

Per quin motiu recomanaria Mutual Mèdica als seus col·legiats?
Dr. Josep Vilaplana Birba
President del Col·legi de Metges de Girona i President del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Quins són, segons la seva opinió, les característiques diferencials de Mutual Mèdica? I quins avantatges té per als professionals mèdics com a entitat d'assegurances dedicada exclusivament als metges? Les principals característiques diferencials de Mutual Mèdica són, d'una banda, que està creada per metges i és per a metges, i, per l'altre, que té una experiència centenària en aquesta tasca. Els avantatges pels professionals i les seves famílies són obvis, tot està pensat i dirigit per donar un servei proper i d'excel·lència als metges. Les valoracions que obtenim dels metges són altíssimes. Mutual Mèdica és una entitat sense ànim de lucre, els beneficis de la qual reverteixen en els propis metges i mutualistes, què podria dir sobre aquest tema? I sobre que siguin els mutualistes els qui dirigeixin l'entitat, de manera voluntària (sense remuneració)? Efectivament, es tracta d'una companyia sense ànim de lucre que reinverteix tots els beneficis en assegurar la solidesa i el manteniment dels excel·lents fonaments econòmics per assegurar a metges i mutualistes els compromisos adquirits. Dirigit per metges i mutualistes, juntament amb els millors professionals del sector, dóna exemple, ja en el seu consell d'administració, de l'absència del lucre personal i de la prevalença dels interessos de la mutualitat. Creu que els metges estan preparats i han previst econòmicament la seva jubilació? Els metges cada dia estan millor informats en relació a les seves diferents assegurances, ja siguin de vida, dependència o jubilació. No obstant això, tots els esforços seran pocs per informar i donar a conèixer els canvis normatius que es van produint. Els metges més joves, sobretot, són els que major necessitat tenen de coneixement i informació perquè puguin planificar un futur segur per a ells i les seves famílies. Per què suposa Mutual Mèdica un avantatge per al metge com a alternativa al RETA? Pel metge que exerceix alguna activitat privada, Mutual Mèdica és directament imprescindible si vol construir un futur segur i preservar els seus estalvis personals. Si no és així, diluirà els seus estalvis en un futur incert ja que el règim general d'autònoms no representa cap valor afegit pel metge. Pels metges que no exerceixen aquesta activitat, Mutual Mèdica també ofereix productes molt adequats per a ells i per a les seves famílies en el camp de l'estalvi i de les assegurances.