Entrevista estudiant Saragossa 2018

Iñigo Ivern de Val

Facultat de Medicina de la Universitat de Saragossa.

 “Ens espera una carrera professional en constant canvi, sense perdre ni la vocació ni els nostres ideals”, Iñigo Isern , de la Universitat de Saragossa

Iñigo Isern de Val, delegat dels graduats en Medicina de la Universitat de Saragossa, li demanaria a Mutual Mèdica assessorament en temes laborals, administratius i burocràtics “ja que els metges som desconeixedors de gran part de tots aquests tràmits”. Ho que pots llegir en aquesta entrevista.

                                                                                                            

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Crec que el futur pròxim del col·lectiu mèdic està ple d'esperança en les noves generacions. Amb el ràpid avanç de la medicina ens espera una carrera professional en constant canvi, al qual hem de saber respondre amb sacrifici, formant-nos continuament, però sense perdre ni la vocació ni els nostres ideals. Crec que les generacions de metges joves estan marcant una diferència no només científica sinó també humana, i les pròximes hem d'estar a l'alçada.

Com definiries a Mutual Mèdica?

És una entitat creada per metges i per a metges, sabent respondre a les necessitats en què més podem flaquejar, com gestió i administració, assessorant-nos en el camí. A més, ofereix beques i possibilitats de formació.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes pels metges que acabeu la carrera?

Assessorar-nos en temes laborals, administratius i burocràtics ja que som desconeixedors en gran part de tots aquests tràmits.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Les cobertures per baixes, guàrdies i activitat privada són les que més m'interessen, perquè són les que més ens ajudaran en la nostra activitat laboral futura permetent-nos desenvolupar-la. No obstant, totes són interessants i necessàries.

Quin d'aquests serveis et crida més l'atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem als metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a en l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any.
b. Premis a la Recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte d'investigació de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.
c. Ajudes a la formació mèdica.
d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.
e. Altres. Quins?...

El que més em  crida l'atenció és el d'ajudes a la formació mèdica. Crec que és clau per al futur que tots els metges es segueixin formant com a bloc en tots els aspectes de l'activitat clínica i no únicament en investigació.