Entrevista estudiant Navarra 2018

Fundación Mutual Médica

Sandra Rubio Bernabé

Facultat de Medicina de la Universitat de Navarra.

“A Mutual Mèdica li demanaria que segueixi estant aquí com está a dia d'avui”, Sandra Rubio, Universitat de Navarra

Protegir les guàrdies mèdiques és una de las qüestions que Sandra Rubio, representant dels acabats de graduar en Medicina de la Universitat de Navarra, troba de vital importància. També comenta en l'entrevista que “la jubilació cobra especial rellevància amb vistes a un futur, esperem, encara molt llunyà”.

                                                                                                          

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Ho veig complicat. La situació actual en què ens movem fa que al voltant de la meitat dels que ens presentarem a l'examen MIR no anem a tenir una plaça, fet que va en detriment de la nostra formació, ja que és una ruptura amb el nostre continu formatiu, que es continua amb l'accès a la Formació Especialitzada. Així que el futur més immediat el veig difícil, y no veig que hagi de millorar de cara a les noves generacions ja que es continuen obrint més facultats de Medicina, el que no fa més que complicar més la situació ja que augmenta el númbre d'egressats mentre que les places que ofereix el ministeri no incrementen. Perquè us feu una idea, des que vaig començar la carrera, fa ja quasi sis anys, s'han abert tres noves facultats de Medicina, les primeres promocions de les quals encara no han sortit, i s'ha aprovat l'obertura d'altres dues més. Una facultat cada dos anys prácticament, sumant ja més de 40 facultats de Medicina en tot el país i superant en gairebé el doble el nombre de facultats de Medicina recomanat per l'OMS. Amb aquesta situació la incertesa de cara al futur és una cosa amb què hem de que bregar dia rere dia.

Com definiries a Mutual Mèdica

La definiría como un gran suport tant al final de la nostra etapa com a universitaris com al llarg de tota la nostra vida com a metges. Una mútua que detecta les necessitats i tracta d'establir mesures per a solventar-les.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes per als metges que acabeu la carrera?

Els hi demanaria que seguissin estant aquí com estan a dia d'avui. Que continuessin volcant-se en investigació i en el nostre continu formatiu, donant-nos facilitats i la informació necessària. Com a egressats també veig molt necessària la seva presència en l'assessorament de la nostra nova realitat com a treballadors en l'àmbit sanitari.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Crec que en la situació en què ens trobem actualment i amb les peticions que s'estan fent des del Fòrum de la Professió Mèdica, el tema de les guàrdies em sembla de vital importància, ja que els sectors sanitaris estan veient que el sistema actual té sèries deficiències i va molt en detriment de la qualitat de vida dels treballadors.

D'altra banda, degut a la situació econòmica, que, tot i que ha patit millores, no deixa de ser millorable, el tema de la jubilació cobra especial rellevància amb vistes a un futur, esperem, encara molt llunyà.

A l'últim, l'assistència en viatges m'ha cridat l'atenció de manera particular, ja que crec que de cara a assistència a congressos, cursos de formació i similars pot ser un bon punt a valorar.

Quin d'aquests serveis et crida més l'atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem als metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a en l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any.
b. Premis a la Recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte d'investigació de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.
c. Ajudes a la formació mèdica.
d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.
e. Altres. Quins?...

Em criden especialment l'atenció els premis a la investigació, ja que crec que és una cosa que durant la carrera no es potencia especialment i és una sortida més de la carrera de medicina que moltes vegades passa desapercebuda i no es té en compte. A més, és un dels tres pilars de la medicina: docència, assistència i investigació. Sense aquest tercer pilar l'avanç en medicina, al igual que en qualsevol altre camp, no es veuria.