Entrevista estudiant Còrdova 2018

Javier Arias Alcalá

Facultat de Medicina de la Universitat de Còrdova.

“És difícil mirar al futur quan no es té una estabilitat econòmica en el present”, Javier Arias, Universitat de Còrdova

Al delegat dels graduats en Medicina d'aquest any de la Universitat de Còrdova, Javier Arias Alcalá, li encanta viatjar. “És una activitat tremendament enriquidora per a mi, y comptar amb assistència durant el viatge per solventar els problemes que apareguin, em treu una preocupació i em permet gaudir plenament”.

                                                                                

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

La meva esperança de cara al futur és dedicar-me de manera plena a la professió que he triat, la Medicina, ja sigui a la meva ciutat o en una altra.

En la meva opinió, la Medicina és una ciència en constant canvi i evolució. Això, unit a l'indiscutible component humà que requereix el tracte amb els pacients, farà indispensable la tasca del col·lectiu mèdic. A més, l'envelliment de la población generarà una major necessitst de cures i atenció qualificades.

Com definiries a Mutual Mèdica?

Mutual Mèdica és la mutualitat  dels metges. Encara que soni a banalitat, crec que és el que millor la defineix: una associació de i per a metges (i també per a estudiants de Medicina), amb l'objectiu d'ajudar-se i protegir-se col·lectivament.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes pels metges que acabeu la carrera?

Després d'acabar la carrera i realitzar l'examen MIR, comença per a molts de nosaltres un període de dubtes en què hem d'escollir Especialitat i Centre Sanitari. Crec que seria interessant la realització de xerrades o col·loquis en els qual s'expliqui com és el dia a dia dels residents en els diferents hospitals i serveis.

A més, els metges tenim una responsabilitat enorme, no només ètica sinó també legal, i crec que necessitaríem més informació sobre la responsabilitat civil i com protegir-nos.

Quines cobertures t'interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Personalment, m'encanta viatjar i visitar diferents països. És una activitat tremendament enriquidora per a mi, i comptar amb assistència durant el viatge per solventar els problemes que apareguin, em treu una preocupació i em permet gaudir plenament.

Quin d'aquests serveis et crida més l'atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem als metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a en l'assegurança d'orfenesa, gratuïta durant un any.
b. Premis a la Recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte d'investigació de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d'impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.
c. Ajudes a la formació mèdica.
d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.
e. Altres. Quins?...

Per als joves, no és fàcil dedicar temps i esforç a la investigació. No obstant, és una de las facetes més importants de la Medicina, i de les més rendibles a llarg termini.

És difícil mirar al futur quan no es té estabilitat econòmica en el present, i crec que aquestes beques i premis possibiliten aquest exercici.