Entrevista president Col·legi Oficial de Metges de Valladolid, el Dr. José Luis Almudí Alegre

Fundación Mutual Médica

Dr. José Luis Almudí Alegre

President del Col·legi Oficial de Metges de Valladolid

“L'OCA és una excel·lent oportunitat per analitzar i exposar les necessitats estratègiques dels col·legiats en temes com les assegurances”, president del Col·legi de Metges de Valladolid, Dr. José Luis Almudí

Mutual Mèdica ha entrevistat al president del Col·legi Oficial de Metges de Valladolid, el Dr. José Luis Almudí Alegre, assistent a la X Trobada de l'Òrgan Col·legial Assessor, celebrat a Tarragona. “La transparència en la gestió, la rendició de comptes i el bon govern són una característica de Mutual Mèdica i de la seva cúpula directiva” ha indicat el Dr. Almudí.

Què poden aportar els col·legis de metges a Mutual Mèdica en el si de l'OCA?

L'OCA és una excel·lent oportunitat, que periòdicament ens ofereix Mutual Mèdica als Col·legis de Metges representats pels seus presidents, per analitzar i exposar les necessitats estratègiques dels col·legiats en temes tan importants com són les assegurances que protegeixen les diferents incidències que poden passar durant l'exercici professional, però també durant la seva vida particular o familiar, així com productes financers que ens poden millorar les nostres expectatives en l'ordre econòmic.

Què pot aportar Mutual Mèdica als Col·legis de metges en el si de l'OCA?

Mutual Mèdica ens aporta als col·legis i als col·legiats un valor tan important com és la tranquil·litat,  ja que ens transmet una sensació de seguretat i serietat per la seva forma d'actuar, que no genera cap tipus de dubta.

La transparència en la gestió, la rendició de comptes i el bon govern són una característica de Mutual Mèdica i de la seva cúpula directiva, encapçalada pel Dr. Lluís A. Morales Fochs

Dels seus treballadors, és important destacar la seva proximitat i sensibilitat en totes les seves actuacions.

Actualment, la qüestió de les agressions a metges és un dels punts calents de l'agenda de les institucions sanitàries. Quin és el nivell d'implicació del seu Col·legi i com poden col·laborar Col·legis i Mutualitat?

Les agressions als metges és un tema que preocupa als Col·legis Professionals, a les Conselleries de Sanitat, a les forces d'ordre públic, als mateixos professionals, per descomptat, i a la societat en general.

El nostre col·legi està especialment preocupat pel repunt d'aquestes situacions desagradables.

Per als metges resulta molt frustrant que situacions d'aquest tipus impideixin el desenvolupament normal de la nostra activitat, generant por i desconfiança. Maltractar física o verbalment als professionals de la salut, que t'estan ajudant, és un signe de falta de respecte contra tota la societat.

El Col·legi de Metges de Valladolid compte amb un dispositiu d'alerta les 24 hores del dia, que assessora, acompanya i protegeix als metges en cas d'agressió i realitza les actuacions que corresponen amb els òrgans policials i judicials.

Des del Col·legi de Metges, «exigim a les institucions sanitàries que implementeixin mesures i dispositius, actius i passius, que protegeixin als seus treballadors davant d'aquestes eventualitats».

Mutual Mèdica sempre sensible amb les inquietuds dels  Col·legis i els seus col·legiats  ha sabut donar una resposta adequada a una necessitat sentida en aquest tema amb la creació de l' Assegurança col·lectiva per cobrir agressions, donant un  exemple més de bon quefer.

Els metges tenen prevista adequadament la seva jubilació? Com conscienciar més als joves?

La jubilació i el manteniment del poder adquisitiu de les pensions constitueixen un motiu de preocupació i incertesa per a tota la societat i els metges no estem exclosos en aquest cas.

Por aquest motiu és cada vedaga més necessari disposar de productes que, amb la garantia d'una empresa sèria i solvent com Mutual Mèdica, complementen les pensions amb l'objectiu de mantenir la qualitat de vida.

Els joves, fruit de la incertesa que en aquest moment tenim sobre la viabilitat futura del sistema de pensions, haurien de plantejar-se de forma precoç, la creació de fons de pensions que asseguren uns ingressos a futur i a més generen uns beneficis fiscals, que mai són menyspreableu