El Dr. José Luis López, de Sevilla, aconsella als nous MIR "que tinguin il·lusió, motivació i esperit d'inconformisme i sacrifici"

El Dr. José Luis López Guerra va obtenir el Tercer Premi Científic San Lucas, del Col·legi de Metges de Sevilla i amb el qual col·labora la mutualitat dels metges. En les línies següents, el Dr. López Guerra indica quina és la situació de la investigació a l'actualitat.

Dr. José Luis López Guerra

Com està la situació de la investigació mèdica en el nostre país?

La investigació a Espanya gaudeix d'una bona salut ja que compta amb una sòlida infraestructura que combina investigadors sènior amb investigadors emergents i és referent en algunes àrees en l'àmbit internacional. D'altra banda, és necessari una aposta més sòlida per l'I+D+I tant des de l'esfera pública com des de la col·laboració amb l'empresa privada si volem mantenir i avançar i estar al nivell d'altres països del nostre entorn. Molts grups d'investigació continuen endavant sense un finançament estable gràcies al compromís dels seus investigadors que amb gran dedicació i situacions laborals fràgils (contractes temporals) treuen endavant els projectes. Les convocatòries per obtenir finançament són tremendament competitives i dotades d'un pressupost limitat que fa que molts grups d'alt nivell no aconseguiexin obtenir-les amb el consegüent problema per continuar el desenvolupament de la investigació. Dotar a aquestes convocatòries d'un major pressupost seria una eina útil per solucionar aquesta limitació.

Com fer bona investigació i bones publicacions científiques?

Per fer una bona investigació és necessari estar dins o col·laborar amb un grup consolidat per arribar a l'excel·lència. A més, és molt important la formació dels investigadors, sent també molt important haver realitzat alguna estada en algun centre d'alt prestigi nacional o internacional. Les publicacions científiques són un bon indicador de la qualitat de la investigació ja que se sotmet el treball realitzat a la crítica d'avaluadors externs, generalment d'altres països, amb el que generalment està garantint una exhaustiva revisió per part de grans experts dels resultats obtinguts. Quant major és el nivell de la publicació (mesurat mitjançant un paràmetre anomenat factor d'impacte) major és el grau d'exigència per poder arribar una publicació en aquella revista.

Què representa per a vostè aquest premi?

Aquest premi és una bona mostra del impuls d'una Institució tan prestigiosa como El Reial e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla i l'esponsorització de Mutual Mèdica als investigadors, ja que d'una banda imprimeix una gran motivació al grup investigador i de l'altra ajuda a millorar el currículum, permetent ser més competitius a l'hora de buscar finançament. Indubtablement, en ser un premi concedit pel Col·legi de Metges resulta encara més gratificant per a un col·legiat.

Què recomanaries als metges joves que es volen dedicar a la investigació?

Principalment que tinguin il·lusió, motivació i esperit d'inconformisme i sacrifici. La investigació requereix d'una gran dedicació i per tant un gran consum de temps. Normalment és molt suportable ja que estar envoltat de temes apassionants, però és cert que exigeix també comprensió per part de familiars i amics que ens envolten ja que s'empren moltes hores del temps lliure de cadascun per completar la investigació.

Quines són les seves necessitats en previsió social: jubilació, baixes laborals, incapacitat, alternativa a autònoms, etc.?

D'entre totes les ofertes probablement la més atractiva sigui la de l'alternativa a autònom. De la investigació poden sorgir models de negoci i sembla una opció molt beneficiosa la mutualitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms que ofereix Mutual Mèdica per al desenvolupament d'aquesta tasca.