“Les ajudes econòmiques tant a graduacions com a temes docents suposen sempre un alleujament per a nosaltres”, llicenciats en Medicina del Gregorio Marañón

Celia Moya, Estrella Sánchez i Miguel Soroa, representants dels graduats en Medicina del Gregorio Marañón, ens avancen en aquesta entrevista que per a ells i els seus companys el més interessant dels serveis de Mutual Mèdica és l’assistència en viatge, “ja que la majoria tenim planejat algun viatge per després de l’examen MIR o ja durant la vida de residents, ja sigui de turisme o de voluntariat”.

“Les ajudes econòmiques tant a graduacions com a temes docents suposen sempre un alleujament per a nosaltres”, llicenciats en Medicina del Gregorio Marañón

Fundación Mutual Médica

Celia Moya, Miguel Soroa y Estrella Sánchez

Com veieu el vostre futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Creiem que les generacions de mèdics que surten de les facultats ara estan molt bé preparades, pel que se’ls exigeix i per la seva capacitat de treball. A més, existeix molta vocació docent en la nostra generació, per la qual cosa augurem un bon futur per a la medicina; els metges estaran molt ben formats i ensenyaran cada vegada millor a les generacions futures.

Com definiries a Mutual Mèdica?

Com a una mútua formada per i per als metges.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes per als metges que acabeu la carrera?

Seria interessant tenir l’oportunitat de reunir-nos amb metges amb algú més d’experiència (per exemple residents de anys superiors) i amb professionals que hagin escollit altres opcions no assistencials per conèixer els seus punts de vista i prendre decisions més informats.

D’altra banda, les ajudes econòmiques tant a graduacions com a docència (beques d’investigació, d’acadèmies MIR) suposen sempre un alleujament per a nosaltres.

Quines cobertures t’interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

Des del punt de vista de recent graduats, el més interessant per a nosaltres potser és la assistència en viatges, ja que la majoria tenim planejat algun viatge per a després de l’examen MIR o ja durant la vida de residents, ja siguin de turisme o de voluntariat.

Quin d’aquests serveis et criden més l’atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem als metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi por el nadó, més la inscripció del seu fill/a en l’assegurança d’orfenesa, gratuïta durant un any.

b. Premis a la Recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte d’investigació de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d’impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.

c. Ajudes a la formació mèdica.

d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.

e. Altres Quins?...

Ens criden més l’atenció els premis a la investigació mèdica. Hi ha molts camps de la medicina en què no s’investiga per falta de finançament i pressupost. Aquests premis impulsen la investigació, sense la qual la medicina s’hauria quedat estancada.