“En el moment en què em trobo, m’interessen les cobertures per realitzar voluntariats en altres països”, Laura Subirats, Hospital Germans Trias i Pujol

A la representant dels graduats en Medicina a la Unitat Docent de l’Hospital Germans Tries i Pujol de Barcelona, Laura Subirats Rodríguez, també l’interessen els premis a la recerca de Mutual Mèdica, ja que la investigació “és una eina que ens ajudarà a créixer en la nostra carrera professional”, explica en aquesta entrevista.

“En el moment en què em trobo, m’interessen les cobertures per realitzar voluntariats en altres països”, Laura Subirats, Hospital Germans Trias i Pujol

Laura Subirats

Des del meu punt de vista com a estudiant de sisè curs, em resulta una mica complicat respondre a aquesta pregunta ja que en la majoria de casos resulta bastant indefinit. Per a la majoria de companys de classe, com en el meu cas, serà estudiar durant 7 mesos l’examen MIR i intentar treure suficient nota per poder escollir l’especialitat que ens transmet més il·lusió i motivació per poder dedicar-nos en la nostra carrera professional i exercir com a metges. Desprès d’aquesta etapa, vindrà la Residència, que penso que serà molt satisfactòria pel que fa a coneixements, aprendre a tractar amb les persones i intentar ajudar el màxim possible a la nostra societat i millorar la seva qualitat de vida en termes de salut. Malgrat la situació de la nostra generació, la majoria de nosaltres estem motivats per dur-ho a terme, pel que fa a l’apartat econòmic, aquest influeix severament en la nostra “praxis” diària, en els recursos sanitaris que disposarem i en la nostra vida, fet pel qual alguns dels meus companys han decidit marxar a altres països a fer la Residència; als que ens quedem aquí ens obligarà a emigrar un cop la donem per finalitzada si les condicions no permeten fer-ho aquí.

Desde mi punto de vista como estudiante de sexto curso, me resulta un poco complicado responder a esta pregunta ya que en la mayoría de casos resulta bastante indefinido. Para la mayoría de compañeros de clase, como en mi caso, será estudiar durante 7 meses el examen MIR e intentar sacar suficiente nota para poder escoger la especialidad que nos transmita más ilusión y motivación para poder dedicarnos en nuestra carrera profesional y ejercer como médicos. Después de esta etapa, vendrá la Residencia, que pienso que será muy satisfactoria por lo que hace referencia a conocimientos, aprender a tratar con las personas e intentar ayudar lo máximo posible en nuestra sociedad y mejorar su calidad de vida en términos de salud. A pesar de la situación de nuestra generación, la mayoría de nosotros estamos motivados para llevarlo a cabo, en relación al apartado económico, este influye severamente en nuestra “praxis” diaria, en los recursos sanitarios que dispondremos y en nuestra vida, hecho por el que algunos de mis compañeros han decidido irse a otros países a hacer la Residencia; a los que nos quedamos aquí nos obligará a emigrar una vez la acabemos si las condiciones no permiten hacerlo aquí.

Com definiries a Mutual Mèdica?

Mutual Mèdica és una mutualitat de metges per a metges sense ànim de lucre i que actualment té més de 95 anys d’experiència. És dedica a protegir els metges mutualistes oferint una cobertura sobre accidents, baixes laborals, jubilació, ofereix beques per a la investigació, natalitat, entre altres recursos per al nostre col·lectiu mèdic.

Què demanaries que fes Mutual Mèdica pels metges que acabeu la carrera?

Des del meu testimoni i de part de tota la promoció de Medicina de Can Ruti, agraïm primer de tot que ens ajudi a finançar la nostra graduació ja que és un dia memorable on finalment, desprès del treball de 6 anys, donem tancada una etapa per donar inici a la nostra vida laboral i, en segon lloc, a l’any gratuït com a Mutualista Jove amb motiu de l’entrada al món laboral. Desprès de tenir coneixement dels seus serveis i resoldre un concepte erroni generalitzat sobre el que era una mutualitat, animo a què segueixin difonent els seus propòsits, ja que la majoria de metges els desconeixen. Igual demanaria algun servei més direccional cap a als estudiants, com oferir avantatges en formació de cursos durant la carrera o la possibilitat de fer pràctiques a hospitals d’altres països o ciutats espanyoles.

Quines cobertures t’interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

En el moment en què em trobo, m’interessaria tenir més informació, per una banda, de les cobertures en realitzar voluntariats en països en vies de desenvolupament i prendre consciència dels recursos mèdics assistencials que es disposa i també cobertura a les guàrdies, ja que serà una part bastant important del nostre sou.

Quins d’aquests serveis et criden més l’atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi per al nadó, més la inscripció del seu fill/a a l’assegurança d’orfenesa, gratuïta durant un any.

b. Premis a la recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte de recerca de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada a una revista amb un factor d’impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.

c. Ajudes a la formació mèdica

d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.

e. Altres Quins?.....

El que més em crida l’atenció a mi personalment són els premis per a la investigació, ja que, tot just, som la primera promoció de Grau en Medicina que acabem de realitzar el nostre Projecte Final de Carrera i es tracta d’un projecte d’investigació que podria agafar-se com a model per dur a terme un estudi en l’àmbit sanitari. D’aquesta forma sortim de la carrera amb les bases per no tenir por a afrontar la investigació i publicació d’articles científics ja que és una eina que ens ajudarà a créixer en la nostra carrera professional. A més a més, la medicina és una ciència que dia a dia va evolucionant i hem de tenir la motivació per estar al dia dels nous avenços ja que és clau per a una bona assistència i cura a les persones.