“Assistència en viatge, baixes, guàrdies i jubilació cobreixen un conjunt de necessitats fonamentals”, Elisabet Poquet, de l'Hospital Vall d’Hebron

“Avui en dia és quasi un privilegi aconseguir suport econòmic per a la investigació mèdica, pel que em sembla molt positiu que precisament entitats del propi col·lectiu siguin les que contribueixen a fer això possible”, manifesta Elisabet Poquet, representant dels llicenciats a la Vall d’Hebron de Barcelona, en relació als Premis a la Recerca de Mutual Mèdica.

“Assistència en viatge, baixes, guàrdies i jubilació cobreixen un conjunt de necessitats fonamentals”, Elisabet Poquet, de l'Hospital Vall d’Hebron

Elisabet Poquet

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Ens trobem en un moment d’incertesa per als estudiants de medicina. El número de metges recentment col·legiats està en constant augment a causa de la obertura de noves Facultats de Medicina a nivell estatal. No obstant això, no hi ha un increment de places MIR acompanyant, el que dificulta optar a l’especialitat desitjada. Tanmateix, els estudiants ens mostrem optimistes i seguirem treballant pel que ens agrada.

Com definiries a Mutual Mèdica?

Mutual Mèdica és una entitat sense ànim de lucre gestionada per metges al servei dels metges, amb l’objectiu d’oferir assegurances pensades per al nostre col·lectiu.

Què demanaries que fes Mutual Mèdica pels metges que acabeu la carrera?

Hem conegut Mutual Mèdica arrel de la seva col·laboració al nostre acte de graduació, el que ens ha permès conèixer més a fons l’activitat professional que duen a terme. Seria interessant que l’entitat participés en esdeveniments dels estudiants realitzats al llarg de tota la carrera per familiaritzar-nos abans amb el nostre futur professional.

Quines cobertures t’interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

A nivel personal las que más me atraen son la asistencia en viaje, bajas, guardias y jubilación, ya que cubren un conjunto de necesidades que considero fundamentales ante cualquier imprevisto.

¿Cuáles de este servicio te llaman más la atención y por qué?

A nivell personal les que més m’atreuen són l’assistència en viatges, baixes, guàrdies, i jubilació, ja que cobreixen un conjunt de necessitats que considero fonamentals davant de qualsevol imprevist.

Quins d’aquests serveis et criden més l’atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem els metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a a l’assegurança d’orfenesa, gratuïta durant un any.

b. Premis a la recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte de recerca de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada a una revista amb un factor d’impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.

c. Ajudes a la formació mèdica

d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.

e. Altres Quins?.....

Sens dubte els premis a la investigació són els que més em criden l’atenció. Considero que promoure la investigació entre els nous metges és un requisit indispensable per l’avenç de la medicina actual. A més, avui en dia és quasi un privilegi aconseguir suport econòmic per aquest tipus d’activitats, pel que em sembla molt positiu que precisament entitats del propi col·lectiu siguin les que contribueixen a fer això possible.