“L’actual situació d’incertesa m’ha fet reflexionar i tinc pensat sol·licitar assessorament en previsió social”, Dra. Isabel Mª Gallarín, premiada a Badajoz

La Dra. Isabel Mª Gallarín Salamanca està especialitzada en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. Ha sigut la guanyadora del Segon Premio del VI Certamen de Casos Clínics Mutual Mèdica organitzat pel Col·legi de Metges de Badajoz.

“L’actual situació d’incertesa m’ha fet reflexionar i tinc pensat sol·licitar assessorament en previsió social”, Dra. Isabel Mª Gallarín, premiada a Badajoz

Dra. Isabel Mª Gallarín

Com està la situació de la investigació mèdica al nostre país?

Actualment en l’àmbit mèdic existeix una adequada formació en investigació des de la Universitat i es continua durant el període com Metge Intern Resident. El problema radica en què la majoria dels professionals no tenen una dedicació exclusiva i és necessari combinar el treball d’investigació amb l’activitat assistencial. A diferència d’altres països, no comptem amb els suports logístics o econòmics que facilitin la nostra feina com a investigadors, sent necessari dedicar moltes hores del nostre temps personal al desenvolupament d’aquest per a obtenir una producció amplia i de qualitat.

Com fer bona investigació?

Escollir un tema ens resulta interessant, recollir informació i elaborar un guió sobre el qual treballarem. És molt important definir l’objectiu i la utilitat d’aquest, treballar de forma organitzada i sistemàtica i sobretot ser una persona constant.

Què representa per a vostè aquest premi?

Aquest premi significa una forma de recompensa al treball realitzat, un incentiu personal i professional.

Què aporta aquest cas clínic al món de la Medicina?

Suposa una forma de presentació poc usual i a tenir en compte d’un colangiocarcinoma intrahepàtic. L’especialització en determinades àrees quirúrgiques permet poder realitzar una cirurgia curativa en casos com el que hem presentat, un tumor intrahepàtic localment avançat.

Com veu el seu futur com a metge? I el futur dels metges en general?

La creació d’Unitats dins de l’especialitat de Cirurgia General i Aparell Digestiu ha afavorit la qualitat i l’augment de la investigació i la creació de noves indicacions quirúrgiques. Ha estat aquest canvio, a més d’altres factors, el motiu que justifica el bon moment laboral en què es troba aquesta especialitat.

Quines són les seves necessitats en previsió social: jubilació, baixes laborals, incapacitat, alternativa a autònoms, etc.?

L’actual situació d’incertesa social m’ha fet reflexionar sobre aquest tema i en trobar-me en l’inici d’una nova etapa professional, tinc pensat sol·licitar assessorament. En general els professionals mèdics depositen la seva confiança en els col·legis de metges que faciliten la tramitació de gestions, informació al respecte, els contactes necessaris...