“Poder treballar en aquesta tesi doctoral pot obrir-me portes docents que m’il·lusionen”, Dra. Ana Forteza, becada a Balears

La Dra. Ana Forteza Valades ha estat becada pel Col·legi de Metges de Balears i Mutual Mèdica per a la realització de la seva tesi doctoral, titulada "Validació de la sobreexposició de la proteïna p16 mitjançant immunohistoquímica en el diagnòstic histològic de neoplàsia intraepitelial de cèrvix grau 2 i en la predicció de la seva capacitat evolutiva". En aquesta entrevista assegura que molts companys han hagut de marxar a l’estranger per poder desenvolupar aquest tipus de feina.

“Poder treballar en aquesta tesi doctoral pot obrir-me portes docents que m’il·lusionen”, Dra. Ana Forteza, becada a Balears

Dra. Ana Forteza

Com està la situació de la investigació mèdica al nostre país?

En situació no satisfactòria. Les retallades en el suport públic ha aturat projectes en execució i ha tancat la porta a noves idees. Investigadors de primer nivell han acceptat treballar en institucions estrangeres per poder desenvolupar la seva feina. Com a indici només cal dir que l’entitat pública o privada que lidera el finançament de projectes de recerca mèdica és l’Associació Espanyola contra el Càncer, una ONG.

Com fer bona investigació?

A partir d’una bona formació i d’una bona idea, imprescindiblement compartida amb un bon equip. La investigació en equip multidisciplinar és absolutament necessària. D’altra banda, la sostenibilitat del projecte via finançament garantit és fonamental.

Què representa per a vostè aquest premi?

Un estímul important per prosseguir amb la meva feina, compartit amb els meus companys.

Què aporta la seva tesi al món de la pràctica clínica o de la Medicina?

L’objectiu és clarificar com diagnosticar i tractar una lesió precancerosa de coll uterí molt prevalent i que genera situacions de conflicte en la pràctica clínica diària.

Com veu el seu futur com a metge? I el dels metges en general?

El meu amb esperança, tot i que el futur de la professió té tints grisos. Poder treballar en aquesta tesi doctoral pot obrir-me portes docents que m’il·lusionen. El procés de treball en què estic m’està permetent establir contactes amb líders d’opinió molt influents, que representen i representaran per a mi un gran suport. Que la medicina vagi per on crec que ha d’anar – qualitat, equitat d’accés – dependrà de decisions a prendre en àrees alienes a la meva responsabilitat, però tant de bo puguin corregir-se certes tendències actuals en la meva opinió poc afortunades.