“Els metges no som crítics ni analítics amb les assegurances, contractem per recomanació d’un altre metge”, Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, president del Col·legi de Metges de Madrid

El president del Col·legi de Metges de Madrid, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, destaca en aquesta entrevista, que li hem realitzat amb motiu de la VIII Trobada de l’Òrgan Col·legial Assessor, que Mutual Mèdica ofereix el valor afegit del corporativisme, el que és una gran avantatge per al col·lectiu mèdic.

“Els metges no som crítics ni analítics amb les assegurances, contractem per recomanació d’un altre metge”, Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, president del Col·legi de Metges de Madrid

Dr. Miguel Ángel Sánchez

Què poden aportar els col·legis de metges a Mutual Médica en el si de l’ OCA?

Els col·legis de metges representen el primer nexe d’unió amb el metge, amb la qual cosa que aporten credibilitat, seguretat i servei que és beneficiós per al col·lectiu mèdic y que en el si de l’OCA pot ser molt útil par a Mutual Mèdica.

Què creu que pot aportar Mutual Mèdica als col·legis de metges en el si de l’OCA?

Mutual Mèdica ofereix una cosa que el metge necessita:

- Cobertures que donen certa seguretat en el treball per cobrir eventualitats.

- Una jubilació en condicions òptimes.

A més, el corporativisme és un valor afegit claríssim.

Creu que els metges tenen prevista adequadament la seva jubilació?

No, els metges no preveuen la seva jubilació. Som capaços d’aventurar-nos en projectes de gran envergadura, però en canvio el més mundà i quotidià per a les nostres circumstàncies vitals no som capaços d’atendre-ho i considerar-ho. I això serveix tant per als més joves com per als més grans.

Quins avantatges ofereix Mutual Mèdica com a alternativa al RETA?

Mutual Mèdica disposa d’un producte molt beneficiós com a alternativa a autònoms. El problema és que el metge no sap mol bé que conté aquest producte, quines assegurances el formen. Els metges solem contractar assegurances per recomanació dels nostres companys, però no som crítics ni analítics amb el que estem contractant. Sembla que dins del col·lectiu mèdic fos ofensiu dedicar-se i preocupar-se pel dia a dia, per les coses més mundanes.