“L’assegurança de guàrdies permet treballar millor i amb seguretat”, assegura Ana Valero, llicenciada a l’hospital Sant Pau

“Gràcies a la col·laboració de Mutual Mèdica vam poder tenir una graduació ben maca”, apunta l’Ana Valero Mut, representant dels graduats en Medicina de l’Hospital Sant Pau de Barcelona.

Ana Valero

Com veus el teu futur i el futur del col·lectiu mèdic?

Som una generació que ha començat el seu camí professional a les portes de l’extinció de la Sanitat Pública. L’esperança d’un futur amb un Sistema Sanitari just i universal passa per la cooperació entre el personal sanitari i les forces polítiques. La nostra generació farà el que estigui a les seves mans per tal de garantí aquesta demanda.

Com definiries a Mutual Mèdica?

Mutual Mèdica és una mútua orientada als metges d’Espanya. Realitza la seva activitat en col·laboració amb els col·legis de metges provincials. Distant de les mútues privades, és una mútua que ofereix els seus serveis sense ànims de lucre. Gràcies a la seva col·laboració, vam poder tenir una graduació ben maca.

Què demanaries que Mutual Mèdica fes per als metges que acabeu la carrera?

Informar dels serveis prestats per, en acabar la carrera, poder tenir una visió àmplia de les cobertures que ofereix per als metges. Sobretot dels serveis indicats a la pregunta 5 d’aquesta entrevista. Premis de natalitat, premis de recerca, etc. que moltes vegades no ens arriben aquestes informacions per part de les universitats.

Quines cobertures t’interessen més i per què (assistència en viatge, baixes, guàrdies, jubilació, assegurances de vida, dependència, activitat privada, etc.)?

L’assegurança de guàrdies perquè, a causa de l’elevada pressió assistencial a la que estem sotmeses el personal sanitari, permet treballar millor i amb seguretat sabent que una mútua competent com mutual Mèdica et cobreix l’esquena.

Quin d’aquests serveis et criden més l’atenció i per què?

a. Premi Natalitat: obsequiem als metges que porten un any de mutualistes i que tenen un fill/a amb 150 € i un obsequi pel nadó, més la inscripció del seu fill/a en l’assegurança d’orfenesa, gratuït durant un any.

b. Premis a la Recerca: Beca Mutual Mèdica, dotada amb 10.000 € i dos accèssits de 4.000 € per a un projecte d’investigació de metges joves i Premi Dr. Josep Font, dotat amb 4.000 €, per a una investigació publicada en una revista amb un factor d’impacte igual o superior a 3, i dos accèssits de 1.000 €.

c. Ajudes a la formació mèdica.

d. Ajudes a la dependència i a la tercera edat.

e. Altres ¿Quins?...

Em crida l’atenció l’opció b (premis a la recerca), ja que avui dia la recerca té una gran importància per afavorir el desenvolupament i investigació en l’àmbit de la medicina i aquestes ajudes podrien incentivar i motivar als professionals mèdics a participar en recerca, així com també ser una eina de recompensa. També la c, ja que per tenir una assistència sanitària de qualitat és imprescindible comptar amb uns professionals mèdics amb una formació adequada i actualitzada i aquestes ajudes podrien facilitar-ho.