El Dr. José Luis Jiménez, president del Col.legi de Metges d’Ourense proposa “la col.laboració entre la mutualitat i els col.legis per portar a terme un treball conjunt que pugui ajudar a què el metge jove s’impliqui més amb el seu col.legi de metges

El president del Col·legi Oficial de Metges d'Ourense es va mostrar molt proactiu durant la V Trobada de l'Òrgan Col·legial Assessor els passats dies 4 i 5 d'abril. Aquest últim any, el seu col·legi ha realitzat un gran esforç de conscienciació de la necessitat de complementar les prestacions de la Seguretat Social.

El Dr. José Luis Jiménez, president del Col.legi de Metges d’Ourense proposa “la col.laboració entre la mutualitat i els col.legis per portar a terme un treball conjunt que pugui ajudar a què el metge jove s’impliqui més amb el seu col.legi de metges

Què poden aportar els col·legis de metges a Mutual Mèdica en el si de l'OCA?

Hi ha dos pilars estratègics en el Col·legi de Metges d'Ourense: els metges joves i als metges prejubilats d'una forma no prevista.

En quant a metges joves parlem de dos col·lectius:

1-   Els estudiants de medicina (dels dos darrers cursos), que els estem precolegiant perquè coneguin el col·legi i sàpiguen què els pot aportar.

2-   Els MIR recent llicenciats, que tenen molta inseguretat en el seu futur.

Ens agradaria poder comentar la situació d'aquest col·lectiu amb Mutual Mèdica, per veure quins productes pot oferir. Estem davant un col·lectiu amb uns ingressos molt irregulars (Estiu-Nadal). La meva pregunta per a la mutualitat seria ¿Com es pot compaginar la temporalitat de la privada amb el MEL?

L'Assegurança Mutualista Jove és una bona manera d'iniciar-se com a mutualista i ampliar cobertures en funció de les necessitats que comporta el desenvolupament de la professió mèdica.

Què creu que pot aportar Mutual Mèdica als col·legis de metges en el si de l'OCA?

Mutual Mèdica hauria d'aportar solucions o idees per solventar les necessitats dels més joves, tant dels estudiants de Medicina com dels residents.

Creu que els metges tenen prevista adequadament la seva jubilació?

Sí que hi ha més consciència entorn als 50 anys i hi ha presa de decisions basades en aquesta necessitat. En el Col·legi de Metges d'Ourense ja vam fer una jornada sobre jubilació i el metge. El percentatge de metges majors de 50 anys que tenen assegurat un complement a la jubilació, como l'Assegurança de Jubilació Mutual per a professionals mèdics, és alt.

En el metge jove és molt més difícil. Primer, perquè ja ni tan sols té una "afecció" amb el col·legi de metges. Avui en dia hi ha molt més individualisme entre el metge jove i és més difícil crear projectes col·lectius. Com ens pot ajudar Mutual Mèdica en l'afiliació i sentiment de pertinença del metge jove amb el col·legi?

Hauríem de ser capaços de fer una mica de previsió de les necessitats futures del sistema sanitari.

Mutual Mèdica podria fer una projecció del que cobraríem de jubilació en un futur per als metges de 50 anys en endavant.

Quins avantatges ofereix Mutual Mèdica com a alternativa al RETA?

El Col·legi de Metges d'Ourense ha fet un esforç aquest any per a informar exhaustivament sobre la importància d'estar a Mutual Mèdica com a alternativa a autònoms i no al RETA per tot el tema de complementarietat.