“Espero que els organismes públics augmentin el finançament en Sanitat i els mitjans materials d’edificis i d’instrumentació”, Dra. Macarena Cano, de Màlaga

La Dra. Macarena Cano García ha obtingut el Premi Fi de Residència de la província de Màlaga en la categoria d'especialitats de cinc anys. Va cursar la residència en el servei de Cardiologia de l'Hospital Regional Universitari Carlos Haya de Màlaga. Li agradaria seguir treballant en la seva ciutat, com comenta en aquesta entrevista, tot i que és conscient dels obstacles que té la seva generació.

“Espero que els organismes públics augmentin el finançament en Sanitat i els mitjans materials d’edificis i d’instrumentació”, Dra. Macarena Cano, de Màlaga

Com veus el teu futur com a metge? I el de la teva generació de metges?

És una qüestió una mica complicada de respondre. Davant l'època de crisi en què vivim, el futur dels metges de la meva generació és molt incert, amb contractes molt precaris i gran pressió assistencial. En principi m'agradaria seguir treballant en la meva ciutat i poder seguir completant la meva formació.

Tot i que és molt complicat, espero que els organismes públics augmentin el finançament econòmic en Sanitat, que ara és baix, per aconseguir un increment de les plantilles dels metges i donar d'aquesta forma una millor atenció als malalts. També seria necessari que augmentin els mitjans materials d'edificis i d'instrumentació, i a la vegada que es fomenti la tasca investigadora al temps que l'assistencial. Tot això és una esperança, un desig, s'haurà de veure com es desenvolupen les coses i s'aconsegueixi que tot això sigui una realitat.

Què representa per a tu l'obtenció d'aquest premi?

La veritat és que ha estat tot un honor. La residència és un camí llarg i de vegades dur, s'ha d'estudiar i treballar molt, i de vegades no hi ha suficient temps degut a les guàrdies. A més d'això, has de treure temps per fer cursos i treballs per la qual cosa es fan moltes hores extres. En aquest punt he d'agrair a tots els meus companys del servei de Cardiologia de l'Hospital Carlos Haya, als adjunts i residents, per haver-me ensenyat, ajudat i aconsellat durant aquests cinc anys de residència. Per suposat agrair també a Mutual Mèdica per atorgar-me aquest premi i per permetre als metges que acaben la seva residència poder optar-hi cada any.

Quin consell donaries als acabats de graduar en Medicina, que en breu es presentaran al MIR per fer la residència?

Els mesos de preparació de l'examen MIR és una època complicada, on estàs sotmès a molta pressió, però que al cap i a la fi passa ràpid. És important que estudiïn, que tinguin una bona metodologia de treball i motivació, i que intentin no desconcertar-se i assumir que a ningú li dóna temps estudiar els temaris complets. Respecte a l'elecció de plaça, que escullin l'especialitat que més els agradi i que la gaudeixin al màxim, ja que és l'hora d'aplicar tots els coneixements que has adquirit en la carrera i pel que has treballat tant, però que no has pogut posar en pràctica fins ara. Però sobretot, el meu consell és que aprofitin cada minut lliure també per conèixer i divertir-se amb els companys, doncs possiblement els anys de residència siguin alguns dels millors anys de les seves vides.

Quines són les teves necessitats en previsió social: jubilació, baixes laborals, incapacitat, alternativa a autònoms, etc.?

És un tema que no entenc molt i que tinc poca experiència, tot i que m'agradaria informar-me de cara a poder optar a desenvolupar una activitat mixta en un futur, donada la situació laboral actual.