“La meva motivació més gran és poder dedicar-me íntegrament a intentar millorar la salut de les persones”, Dra. Ana Mariola Ruiz

El Col·legi de Metges de Ciudad Real ha celebrat aquest any la I Edició de les Beques de Formació per a estances estivals a hospitals i centres d'Investigació Biomèdica per a alumnes de la facultat de Medicina de Ciudad Real. Mutual Mèdica ha atorgat una d'aquestes beques, la qual ha recaigut en la Dra. Ana Mariola Ruiz, que aquest estiu podrà formar-se en el servei de Neonatologia de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. A la següent entrevista, la doctora becada ens n'explica més detalls.

“La meva motivació més gran és poder dedicar-me íntegrament a intentar millorar la salut de les persones”, Dra. Ana Mariola Ruiz

Com veus el teu futur com a metge? I el de la teva generació de metges?

Com a estudiant de cinquè de Medicina, encara em resulta complicat pensar en el meu futur com a metge, malgrat que queda només un any per finalitzar la meva carrera. Encara estic aprenent de tots i cadascun dels professionals sanitaris que m'envolten i d'aquells pacients que vaig coneixent dia rere dia.

La meva motivació més gran és poder dedicar-me íntegrament a intentar millorar la salut de les persones, amb una actitud de servei als altres, i això per a mi és el més satisfactori.

La nostra generació de metges estarà molt preparada en tots els aspectes en general, ja que el Grau de Medicina ha estat dissenyat per a què així sigui. Concretament, a la facultat de Medicina de Ciudad Real, seguim un mètode d'aprenentatge estructurat per mòduls d'objectius en què cada mòdul consta de 3-4 setmanes, segons el curs. Cada mòdul, a la seva vegada, es desenvolupa en cinc fases: 1 – teòrica, 2-autoestudi i tallers d'habilitats clíniques, 3 – seminaris, 4 – pràctiques i 5 – examen integrat de totes les assignatures.

Tinc una bona percepció respecte a la meva generació de metges, ja que ens han instruït de la millor manera possible, tant en aspectes cientificomèdics com humanístics.

Què representa per a tu l'obtenció d'aquest premi?

Aquesta ajuda suposa per a mi una oportunitat per poder formar-me en un entorn de treball diferent a l'habitual, en un dels millors hospitals públics d'Europa. Contribueix al meu aprenentatge com a futur mèdic i, especialment, em permet establir contacte amb altres equips sanitaris.

Aquesta estança a La Fe és una experiència inoblidable, perquè estic coneixent excel·lents professionals, però més encara excel·lents persones, i pot ser que això no hauria estat possible sense aquesta ajuda econòmica.

Em sembla una excel·lent iniciativa per a aquells estudiants de Medicina que desitgin ampliar formació realitzant pràctiques estiuenques en altres centres hospitalaris i, en especial, si la seva situació econòmica els hi ho impedeix.

Com està la situació de la investigació mèdica en el nostre país?

En la investigació mèdica és de vital importància que es generi tot el coneixement possible amb finalitats principalment de prevenció, diagnòstic i tractament de malalties poc conegudes, així com el descobriment de nous fàrmacs eficaços en l'àmbit de la Medicina.

Tot això depèn en gran mesura del finançament que se li atorga, tant per formar metges que es dediquin a aquest camp com per contribuir al desenvolupament de cada projecte d'investigació en sí mateix. És per això que s'haurien de destinar més recursos econòmics en aquest àmbit tan important amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de la ciència.

En altres països, especialment als anglosaxons, la inversió en investigació mèdica per part de l'Estat és major que a Espanya, però hem de tenir present la situació econòmica de cada país, ja que Espanya no ha travessat el seu millor moment. S'ha d'intentar evitar també que el treball com a investigador no perilli i per això aquestes persones hagin de marxar a altres països en busca de treball.

El més important és aportar tot el que estigui a les nostres mans en aquest àmbit, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l'estat de salut de les persones.

Quines són les teves necessitats en previsió social: jubilació, baixes laborals, incapacitat, alternativa a autònoms, etc.?

Donada l'edat que tinc i que mai he treballat, no s'ha donat en el meu cas el moment d'indagar sobre tot això. Quan arribi l'ocasió adequada en que exerceixi la meva professió, hauré d'assessorar-me en tots aquests aspectes, essencials per a qualsevol persona en situació laboral.

No obstant, ens seria útil com a estudiants de Medicina rebre informació de tot això, ja que a curt i mitjà termini hem de fer ús d'aquestes.