“Els col.legis de metges hem de sensibilitzar els col.legiats sobre la necessitat d’estar ben coberts en previsió social i hem de ser els primers en donar exemple en aquesta matèria”, Dr. Ramón Ochoa, president del Col.legi de Metges de Guadalajara

El president del Col·legi Oficial de Metges de Guadalajara, el Dr. Ramón Ochoa, va ser un dels 31 presidents que van assistir a la V Trobada de l'Òrgan Col·legial Assessor de Mutual Mèdica, els passats dies 4 i 5 d'abril. Durant la reunió, va afirmar que "l'OCA és el lloc ideal per obtenir coneixement i informació i transmetre-la, posteriorment, als nostres metges". També va respondre a unes preguntes, les respostes a les quals retransmetem a continuació.

“Els col.legis de metges hem de sensibilitzar els col.legiats sobre la necessitat d’estar ben coberts en previsió social i hem de ser els primers en donar exemple en aquesta matèria”, Dr. Ramón Ochoa, president del Col.legi de Metges de Guadalajara

Què poden aportar els col·legis de metges a Mutual Médica en el si de l'OCA?

Els col·legis de metges oferim i rebem informació a la nostra província per i dels nostres col·legiats. Molts dels errors d'avui en dia els tenim per manca d'informació.

Què creu que pot aportar Mutual Mèdica als col·legis de metges en el si de l'OCA?

Coneixement i informació. Al nostre col·legi tenim una assegurança de defunció que, ara, la tenim amb Mutual Mèdica perquè hem rebut tota la informació i assessorament i hem pogut comparar para oferir el millor als nostres col·legiats.

Quines són les necessitats de previsió social dels seus col·legiats a l'actualitat i quin paper juguen els col·legis de metges en aquest sentit?

Els metges no som molt conscients que en el nostre futur tindrem certes necessitats de previsió i els metges joves, encara menys, ells viuen el present. El col·legi ha de sensibilitzar-los sobre el fet d'estar ben coberts en qüestions de previsió social i hem de ser els primers en donar exemple.

En el nostre cas, a la recepció dels residents informem als metges de tot el necessari i la previsió social és un dels temes tractats. També a través de la vocalia de metges joves fem una comunicació proactiva.

Quins avantatges ofereix Mutual Mèdica com a alternativa al RETA?

Jo mateix desconeixia els avantatges de Mutual Mèdica al respecte en quant a l'alternativa al RETA i, perquè no succeeixi el mateix a als col·legiats, la clau és –i repeteixo- informar, informar i informar, ja que ens queda molt camí per fer.