La jubilació forçosa de l’activitat pública als 65 anys és una de les qüestions que més preocupa els metges alacantins, segons el president del seu col•legi, el Dr. José Pastor

El president del Col·legi Oficial de Metges d'Alacant, el Dr. José Pastor Rosado, assegura que a la seva província "Mutual Mèdica és coneguda especialment per ser l'alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), és la via d'entrada per la qual el metge alacantí coneix a la mutualitat". Així ho va expressar durant la VI Trobada de l'Òrgan Col·legial Assessor a Barcelona, els dies 27 i 28 de febrer.

La jubilació forçosa de l’activitat pública als 65 anys és una de les qüestions que més preocupa els metges alacantins, segons el president del seu col•legi, el Dr. José Pastor

Què poden aportar els col·legis de metges, en concret el d'Alacant, a l'OCA?

El valor que crec que poden aportar els col·legis, i en concret els presidents que venim a la reunió, és disposar d'un interlocutor privilegiat amb els metges, ja que nosaltres som qui, després, els transmetrem tota la informació que rebem.

Què creu que pot aportar Mutual Mèdica als col·legis de metges en el si de l'OCA?

En els col·legis la participació social és molt important, tenim una permeabilitat molt gran cap el sentiment del metge, sobretot del metge que està més implicat i també del que té problemes. Ens assabentem realment de les preocupacions que existeixen, aquestes són les que més arriben al col·legi. Jo crec que aquests dubtes són els que nosaltres després podem intentar aclarir i intentar informar-nos a través de Mutual Mèdica.

Quines són les necessitats de previsió social dels seus col·legiats en l'actualitat i quin paper juguen els col·legis de metges en aquest sentit?

A Alacant Mutual Mèdica és coneguda especialment per ser l'alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), és la via d'entrada per la qual el metge alacantí coneix a la mutualitat. A partir d'aquí està a les mans de l'entitat conscienciar el metge sobre la importància de la seva previsió social complementària.

Creu que els metges tenen prevista adequadament la seva jubilació?

Diria que no. Tenim companys que s'estan jubilant i de cop se n'adonen de la situació. Ara que, a més, a València s'obliga de forma molt estricta a jubilar-se als 65 anys, és quan alguns companys estan veient que no tenien ben prevista la jubilació. Alguns venen al col·legi perquè volen continuar treballant uns anys a la privada, al menys fins als 70, però només ho poden fer aquells que tenen l'alternativa amb Mutual Mèdica. La manca d'informació dels metges més grans els ha portat a no tenir prevista adequadament la seva jubilació i tampoc coneixen l'avantatge que ofereix Mutual Mèdica de poder treballar com a metge a la privada mentre se cobra la pensió pública. En canvio, els més joves estan millor informats de totes aquestes qüestions.